Postojimo od 1988. godine
Korpa je prazna

polisol-p 140x250Sredstvo za dezinfekciju čvrstih površina.

Aktivna komponenta je Alkil-dimetil-benzil-amonijum hlorid.

Fizičko hemijske karakterisitike:

Bezbojna tečnost, lakog, karakterističnog mirisa, sa izrazito snažnim baktericidnim učinkom na bakterije, gljivice, alge i pojedine vrste virusa.
Obzirom da spada u grupu katjon aktivnih tenzida, pokazuje i dobra svojstva smanjivanja površinskog napona, a samim tim i dobre osobine kvašenja, pranja i emulgovanja.

Primena:

"Polisol P®" je kompleksan dezificijens snažnog baktericidnog i fungicidnog delovanja, tako da se vrlo široko upotrebljava u zdravstvu, prehrambenoj industriji, veterini, trgovini, turizmu i u svakodnevnom životu.
Deluje na gram-pozitivne i gram-negativne bakterije, a kao katjonsko sredstvo nikako se ne sme mešati sa anjonskim tenzidima i deterdžentima.
Za čistu dezinfekciju koriste se koncentracije od 1% uz ekspoziciju od 15 min ili 3% uz ekspoziciju od 5 min.
Kao i drugi dezificijensi "Polisol P®" se veže za belančevine i za druga organska jedinjenja.
Da bi se postigao pravi učinak sredstva u preporučenim koncentracijama, neophodno je tretirane površine prethodno dobro oprati i zatim isprati od ostataka sredstva za pranje.
Plastične mase, staklo, porcelan, oprema od nerđajućeg čelika su potpuno otporni prema svim koncentracijama "Polisola®"-a
Ako je potrebno ukloniti i određene organske ostatke sa čvrstih površina, koristi se 5% rastvor

Dezinfekcija prostora:

Postiže se rasprskavanjem nerazređenog "Polisola P®". Obzirom na blagi, prijatan miris, postiže se i dezodorirajući efekat.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemodom poseduje sertifikate koji garantuju kvalitet našeg rada.


Kontakt

Hemodom
Ulica Ljiljana 9
Sremska Kamenica
Srbija

: hemodom@hemodom.co.rs
: +381 - 21 - 463 - 151