Postojimo od 1988. godine
Korpa je prazna

tesa 140x250Tečni sapun

Savremeno koncipiran tečni sapun za učestala pranja u zdravstvu i industriji. Kombinacija anjonskih i nejonskih tenzida efikasno uklanja nečistoće, a posebni dodaci štite kožu ruku od isušivanja. 

Blag prema koži, ali zato energičan prema nečistoćama!

 

 

 

Dodaj u korpu

hemo df 140x250Sredstvo za pranje i dezinfekciju ruku

Sastav i osobine:

Kombinacija površinski aktivnih materija koje sa dezinfekcionom komponentom alkil-dimetil-benzil-amonijum hloridom deluju sinergistički i omogućuju trostruku funkciju sredstva:
- efikasno pranje ruku,
- uspešnu dezinfekciju,
- negu ruku, tako da i kod učestalog korišćenja ne samo da ne isušuje kožu, nego je čini gipkom i elastičnom, a eventualne ranice i oštećenja kože brže zaceljuju.

Oblast primene:

Svuda gde je potrebno često pranje i dezinfekcija ruku, a posebno u zdravstvu, veterini i pogonima prehrambene industrije. Obzirom na svoju izuzetnu efikasnost, našao je primenu i u ugostiteljstvu, javnim objektima i domaćinstvu.

Način primene:

Za redovno pranje i dezinfekciju dovoljno je 2-3 ml sredstva koje utrljavamo na navlažene ruke u toku 3-4 minuta. Kod izuzetno zamašćenih ruku postupak ponovimo.
Kod hirurške dezinfekcije, postupak pranja ponoviti 2-3 puta uz korišćenje sterilne četkice za nokte i zanoktice. Poželjno je nakon pranja u kožu ruku utrljati 1% rastvor sredstva "Polisol R" ili "Alkoderm" i pustiti da deluje 5 do 10 minuta.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Dodaj u korpu

alkoderm zajedno 210x250Savremeno sredstvo na bazi alkohola i odabranih kvaternera za produženu dezinfekciju kože ruku.

Tečna forma ovog dezinficijensa omogućava nanošenje rasprskavanjem u automatskim dezinfekcijskim stanicama.

 

 

 

 

Dodaj u korpu

alkoderm-gelSavremeno sredstvo na bazi alkohola i odabranih kvaternera za produženu dezinfekciju kože ruku.

Nanosi se u količini 2-3 ml i utrlja u kožu ruku.
Obezbeđuje se potpuna dezinfekcija i nega kože i sprečava moguća reinfekcija.
Najkvalitetnija aplikacija je pomoću senzorskih dozatora.

 

 

 

Dodaj u korpu

polisol-r 140x250

Sredstvo za dezinfekciju ruku

"Polisol R®" je kompleksan dezificijens snažnog baktericidnog i fungicidnog delovanja, tako da se vrlo široko upotrebljava u zdravstvu, prehrambenoj industriji, veterini, trgovini, turizmu i u svakodnevnom životu.
Deluje na gram-pozitivne i gram-negativne bakterije, a kao katjonsko sredstvo nikako se ne sme mešati sa anjonskim tenzidima i deterdžentima.

Dezinfekcija ruku:

Posle temeljnog pranja sapunom ruke se isperu vodom, a zatim kvase 1%-tnim rastvorom "Polisola R®" 5-10 minuta. Za brzu dezinfekciju na terenu, ruke se mogu dezinfikovati nerazređenim sredstvom u trajanju od 1- 2 minuta.

hemoderm 120x250Losion za kupanje osoba (pacijenata) sa osetljivom kožom.


Održavanje elementarne higijene kod pacijenata koji dugo leže ili su teško pokretni, a posebno onih sa osetljivom kožom je ozbiljan problem. Losion „Hemoderm" svojim složenim i brižljivo odabranim sastojcima omogućava blagu dezinfekciju, pranje i negovanje kože. Može se koristiti često, bez neželjenih posledica u vidu suve i iritirane kože.

neutral ppd kanister 200x250Sredstvo za pranje i dezinfekciju podova.


Blago alkalno sredstvo na bazi kombinacije anjonskih i nejonskih tenzida. Baktericidna komponenta je aktivni hlor.
Koristi se kao 3-5% rastvor.
Posle pranja površine isprati čistom vodom i posušiti podnim brisačima.

 

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

lactochem df 100Koncentrovano sredstvo za pranje i dezinfekciju podova.


Neutralno sredstvo sačinjeno od visokovrednih nejonskih, amfoternih i katjonskih tenzida. Baktericidna komponenta je kombinacija kvaternera koja uz organske sequestrene i ko-bildere daje snažan sinergistički efekat. Koriste se radne koncentracije od 1 do 3%.

 

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

septal 140x250Sredstvo za brzu dezinfekciju čvrstih površina – bez ispiranja.

Na alkoholnu osnovu je dodata kombinacija kvaternera. Njihovo sinergističko delovanje omogućuje efikasnu dezinfekciju radnih površina, PVC ležajeva, kvaka na vratima, elemenata šaltera itd. “Septal” se koristi direktnim naprskavanjem. Tastatura računara, telefonska slušalica i dr. mogu se očistiti i dezinfikovati mikrofiber krpom (tzv. “magična krpa”) na koju je naprskan “Septal”.

 

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

polisol-p 140x250Sredstvo za dezinfekciju čvrstih površina.

Aktivna komponenta je Alkil-dimetil-benzil-amonijum hlorid.

Fizičko hemijske karakterisitike:

Bezbojna tečnost, lakog, karakterističnog mirisa, sa izrazito snažnim baktericidnim učinkom na bakterije, gljivice, alge i pojedine vrste virusa.
Obzirom da spada u grupu katjon aktivnih tenzida, pokazuje i dobra svojstva smanjivanja površinskog napona, a samim tim i dobre osobine kvašenja, pranja i emulgovanja.

Primena:

"Polisol P®" je kompleksan dezificijens snažnog baktericidnog i fungicidnog delovanja, tako da se vrlo široko upotrebljava u zdravstvu, prehrambenoj industriji, veterini, trgovini, turizmu i u svakodnevnom životu.
Deluje na gram-pozitivne i gram-negativne bakterije, a kao katjonsko sredstvo nikako se ne sme mešati sa anjonskim tenzidima i deterdžentima.
Za čistu dezinfekciju koriste se koncentracije od 1% uz ekspoziciju od 15 min ili 3% uz ekspoziciju od 5 min.
Kao i drugi dezificijensi "Polisol P®" se veže za belančevine i za druga organska jedinjenja.
Da bi se postigao pravi učinak sredstva u preporučenim koncentracijama, neophodno je tretirane površine prethodno dobro oprati i zatim isprati od ostataka sredstva za pranje.
Plastične mase, staklo, porcelan, oprema od nerđajućeg čelika su potpuno otporni prema svim koncentracijama "Polisola®"-a
Ako je potrebno ukloniti i određene organske ostatke sa čvrstih površina, koristi se 5% rastvor

Dezinfekcija prostora:

Postiže se rasprskavanjem nerazređenog "Polisola P®". Obzirom na blagi, prijatan miris, postiže se i dezodorirajući efekat.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

hemosept obe 250x255Sredstvo za opštu sanitaciju i dezinfekciju vode

Sastav:

100 g granulata sadrži 99.00 g natrijum dihlor izocijanurat dihidrata


Fizičko hemijske karakteristike:

Bele granule karakterističnog mirisa na hlor, lako i u potpunosti rastvorljive u vodi sa izrazito snažnim baktericidnim učinkom na bakterije, gljivice, alge i pojedine vrste virusa.


Primena:

1. Opšta sanitacija u javnim ustanovama, prehrambenoj industriji, zdravstvu, veterini> individualnim gazdinstvima, farmama i td.


a) Radne koncentracije

Za redovnu sanitaciju, odnosno dezinfekciju, čvrstih površina koristiti vodeni rastvor HEMOSEPTA pripremljenog neposredno pred upotrebu.

Dovoljno je rastvoriti 2 g HEMOSEPTA na 10 l vode pri čemu se oslobađa aktivni hlor u koncentraciji od oko 100 mg/l. Ovako pripremljen rastvor je upotrebljiv narednih 6-8 časova. U situacijama izuzetne pogoršanosti higijenskih uslova (epidemije, elementarne nepogode) , za dezinfekciju zemljanih podova u objektima za životinje, dezinfekciju fekalija i pripremu dezbarijera koristi se dvostruko veća koncentracija, tj. 4 g na 10 l vode.

 

b) Vreme delovanja

U zavisnosti od kontaminiranosti površine, potrebno vreme delovanja se kreće od 3 minuta do 2 sata.
U slučaju izuzetne zagađenosti - postupak dezinfekcije ponoviti.

 

2. Dezinfekcija vode u bazenima

Obavlja se uz konsultacije sa stručnjacima naše firme

 
Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

hemo konvekt 200x250Sredstvo za pranje konvektomata

Koristi se nerazređeno u skladu sa uputstvima proizvođača opreme – konvektomata

 

 

 

 

hemo matik 200x250Tečno alkalno sredstvo za mašinsko pranje posuđa.

Sadrži:

- Natrijum hidroksid (NaOH) 

- Natrijum-hipohlorit (NaOCl)

Koristi se kod automatskih mašina koje, preko uronjene sonde, povlače koncentrovano sredstvo. Prilikom manipulacije punim ili praznim kanisterom sa „Hemo Matikom" koristiti gumene rukavice i zaštitne naočari. Izbegavati ručna doziranja i pretakanja sredstva.

Lagerovati na temperaturi višoj od +8°C

 

bravo 200x250Tečno sredstvo za mašinsko ispiranje posuđa.

Sredstvo sadrži:

- fosfornu kiselinu minimalno 5%

- propan-2-ol

Napomena:

Kod automatskog doziranja koristiti preporuke proizviđača mašina.

neutral pps kanister 200x250Sredstvo za mašinsko pranje podova.

„Neutral PPS" se koristi u mašinama za pranje podova sa rotacionim četkama. Niska pena omogućuje nesmetano usisavanje prljave vode. Površine ostaju čiste i ne klizaju. Kod savremenih mašina se doziranje vrši automatski – direktno iz koncentrovanog sredstva. Ukoliko je doziranje ručno, pripremiti 1-3% rastvor.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

septal 140x250Sredstvo za brzu dezinfekciju čvrstih površina – bez ispiranja.

Na alkoholnu osnovu je dodata kombinacija kvaternera. Njihovo sinergističko delovanje omogućuje efikasnu dezinfekciju radnih površina, PVC ležajeva, kvaka na vratima, elemenata šaltera itd. “Septal” se koristi direktnim naprskavanjem. Tastatura računara, telefonska slušalica i dr. mogu se očistiti i dezinfikovati mikrofiber krpom (tzv. “magična krpa”) na koju je naprskan “Septal”.

 

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

hemosept obe 250x255
Sredstvo za opštu sanitaciju i dezinfekciju vode

Sastav:

100 g granulata sadrži 99.00 g natrijum dihlor izocijanurat dihidrata


Fizičko hemijske karakteristike:

Bele granule karakterističnog mirisa na hlor, lako i u potpunosti rastvorljive u vodi sa izrazito snažnim baktericidnim učinkom na bakterije, gljivice, alge i pojedine vrste virusa.

 

 

Primena:

1. Opšta sanitacija u javnim ustanovama, prehrambenoj industriji, zdravstvu, veterini> individualnim gazdinstvima, farmama i td.


a) Radne koncentracije

 

Za redovnu sanitaciju, odnosno dezinfekciju, čvrstih površina koristiti vodeni rastvor HEMOSEPTA pripremljenog neposredno pred upotrebu.

Dovoljno je rastvoriti 2 g HEMOSEPTA na 10 l vode pri čemu se oslobađa aktivni hlor u koncentraciji od oko 100 mg/l. Ovako pripremljen rastvor je upotrebljiv narednih 6-8 časova. U situacijama izuzetne pogoršanosti higijenskih uslova (epidemije, elementarne nepogode) , za dezinfekciju zemljanih podova u objektima za životinje, dezinfekciju fekalija i pripremu dezbarijera koristi se dvostruko veća koncentracija, tj. 4 g na 10 l vode.

 

b) Vreme delovanja

U zavisnosti od kontaminiranosti površine, potrebno vreme delovanja se kreće od 3 minuta do 2 sata.
U slučaju izuzetne zagađenosti - postupak dezinfekcije ponoviti.

 

2. Dezinfekcija vode u bazenima

Obavlja se uz konsultacije sa stručnjacima naše firme

 
Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

hemo df 140x250Sredstvo za pranje i dezinfekciju ruku

Sastav i osobine:

Kombinacija površinski aktivnih materija koje sa dezinfekcionom komponentom alkil-dimetil-benzil-amonijum hloridom deluju sinergistički i omogućuju trostruku funkciju sredstva:
- efikasno pranje ruku,
- uspešnu dezinfekciju,
- negu ruku, tako da i kod učestalog korišćenja ne samo da ne isušuje kožu, nego je čini gipkom i elastičnom, a eventualne ranice i oštećenja kože brže zaceljuju.

Oblast primene:

Svuda gde je potrebno često pranje i dezinfekcija ruku, a posebno u zdravstvu, veterini i pogonima prehrambene industrije. Obzirom na svoju izuzetnu efikasnost, našao je primenu i u ugostiteljstvu, javnim objektima i domaćinstvu.

Način primene:

Za redovno pranje i dezinfekciju dovoljno je 2-3 ml sredstva koje utrljavamo na navlažene ruke u toku 3-4 minuta. Kod izuzetno zamašćenih ruku postupak ponovimo.
Kod hirurške dezinfekcije, postupak pranja ponoviti 2-3 puta uz korišćenje sterilne četkice za nokte i zanoktice. Poželjno je nakon pranja u kožu ruku utrljati 1% rastvor sredstva "Polisol R" ili "Alkoderm" i pustiti da deluje 5 do 10 minuta.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Dodaj u korpu

vidik 130x250Sredstvo za pranje stakla

Sredstvo sadrži:

- anjonski surfaktant < 5%,

- izopropil alkohol < 5%,

- etanol 5% - 15%

Uputstvo za upotrebu:

Raspršiti sredstvo na staklenu površinu. Suvom krpom prebrisati do visog sjaja.

 

as deterdzent 120x250Sredstvo za ručno pranje posuđa

 

 

 

 

 

kante zajedno

 

Učinite maksimum za zaštitu od infekcije

Kliknite na fotografiju da bi ste je uvećali.

 

 

kanta natpis 250x228

 

kanta za infektivni otpad sa senzorom 160x250Kanta za infektivni otpad (sa vrećom) za zdravstene ustanove

 

Učinite maksimum za zaštitu od infekcije

 

 

 

 

Dozator sa senzorom

 

 

Dozator sa senzorom

 

 

 

dozator za penu 200x250

 

 

Dozator za penu

 

 

vikan kolica

Vikanova Ergo Clean kolica za bolnice se mogu konfigurisati na ogroman broj načina. Na prikazanoj slici vide se mala kolica sa minimalnom opremom. U zavisnosti od potreba klijenta možemo da preporučimo kolica koja će najbolje odgovarati postavljenom zadatku.

Da bi smo bolje objasnili pripremili smo jedan set sa većim kolicima i više opreme. Ovu verziju možete da pogledate na našem sajtu ako ispratite ovaj link.

 

Za više informacija o kolicima možete posetiti link proizvođača

 

 

Hemodom poseduje sertifikate koji garantuju kvalitet našeg rada.


Kontakt

Hemodom
Ulica Ljiljana 9
Sremska Kamenica
Srbija

: hemodom@hemodom.co.rs
: +381 - 21 - 463 - 151