hemodom logo white since1988 260x38
  • Sredstva za održavanje fontana i bazena

Postupak čišćenja i dezinfekcije bazena i održavanje vode

bazen 250x156Nakon temeljnog mehaničkog čišćenja bazena, predlaže se pranje, skidanje kamenca i dezinfekcija, kao i preliminarna kontrola sveže unete vode.

Pranje i skidanje kamenca se može obaviti ručno ili mašinski - uređajima za pranje pod pritiskom ili tzv. "penomatima". Ovu metodu rada smatramo najefikasnijom i najekonomičnijom.

Predlog sredstava za pojedine faze čišćenja i dezinfekcije:

- Za ručno pranje i skidanje kamenca - sredstvo "Lactochem SK" ". Koristi se nerazređeno, direktnim nanošenjem. Posle delovanja od 10 - 15 min. isprati površine.

- Za mašinsko pranje i skidanje kamenca - "Acidopen". Koristi se u skladu sa preporukom proizvođača opreme, odnosno uz konsultaciju sa stručnjacima "Hemodom"-a.

- Za kombinovani tretman, pranje, skidanje kamenca i dezinfekciju - sredstvo "Akvalit". Sredstvo se koristi razblaženo (2%) i posle nanošenja ostavi da deluje 15 - 20 min.

Pre ponovnog punjenja bazena, potrebno je temeljno ispiranje vodom.

 

Postupak sa sveže unetom vodom

Pre dodavanja bilo kakvog dezinficijensa ili algicida u vodu, prilikom prvog punjenja bazena ili kasnije tokom korišćenja, obavezno izmeriti pH vrednost vode (pogodnim pH papirom ili jednim od standardnih setova za kontrolu pH). Idealna vrednost pH je između 7,1 i 7,4. Korekcija pH se vrši „pH +“ ili „pH –“ korektorom. Veća pH vrednost vode prouzrokuje iritaciju (pečenje) očiju, svrab i crvenilo kože. Obično je posledica prekomerne upotrebe neuslovnih hlornih preparata. Takođe, dolazi do izluživanja kamenca (kada je pH>7,6), što se manifestuje belim naslagama na opremi, zidovima i dnu bazena. Kod pH vrednosti manje od 7, nema rizika po ljudsku kožu, ali može doći do korozije metalnih delova opreme bazena (cevnih konstrukcija, delova pumpe i filtera). Preporučuje se korekcija pH vrednosti vode do poželjne vrednosti (7,1 – 7,4) pogodnim pH korektorom, pa tek onda dodavati algicid ili hlorni preparat. Kontrolu pH vrednosti treba vršiti, prilikom prvog punjenja bazena, prvih par dana svakodnevno, a kasnije jednom nedeljno. Sveže napunjenu vodu bi trebalo dezinfikovati trenutno, a takođe obezbediti i da ne dođe do reinfekcije vode i pojave algi. Dezinfekciju obaviti sredstvom Hemosept. Dozira se količina 2 g/m3. Hemosept je hlorni preparat (dihlor izocijanurat dihidrat) i veoma je efikasano dezinfekciono sredstvo. Za produženo dezinfekciono delovanje kao i prevenciju pojave algi preporučujemo sredstvo Algicid. Sredstvo je na bazi benzalkonijum hlorida – katjonaktivne supstance širokog spektra delovanja na bakterije i alge. Dodaje se u količini od 15 - 20 g/m3.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Aqualit

aqualit 200x250

Sredstvo za pranje, skidanje kamenca i dezinfekciju zidova bazena i opreme

Sredstvo se koristi direktnim nanošenjem sunđerom ili naprskavanjem. Posle delovanja od 10 – 15 minuta, površine isprati vodom.

NAPOMENA:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

 

 

Algicid

algicid 200x158Sredstvo za prevenciju rasta algi u bazenima.

Prilikom prvog punjenja bazena svežom vodom dodaje se u količini od 15 – 20 g/m3 vode – posle obavljene kontrole i eventualne korekcije pH vrednosti. (7,1 – 7,4). Tokom korišćenja, dodaje se 10 g/m3

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemosept

hemosept obe 250x255Sredstvo za opštu sanitaciju i dezinfekciju vode

Sastav:

100 g granulata sadrži 99.00 g natrijum dihlor izocijanurat dihidrata


Fizičko hemijske karakteristike:

Bele granule karakterističnog mirisa na hlor, lako i u potpunosti rastvorljive u vodi sa izrazito snažnim baktericidnim učinkom na bakterije, gljivice, alge i pojedine vrste virusa.


Primena:

1. Opšta sanitacija u javnim ustanovama, prehrambenoj industriji, zdravstvu, veterini> individualnim gazdinstvima, farmama i td.


a) Radne koncentracije

Za redovnu sanitaciju, odnosno dezinfekciju, čvrstih površina koristiti vodeni rastvor HEMOSEPTA pripremljenog neposredno pred upotrebu.

Dovoljno je rastvoriti 2 g HEMOSEPTA na 10 l vode pri čemu se oslobađa aktivni hlor u koncentraciji od oko 100 mg/l. Ovako pripremljen rastvor je upotrebljiv narednih 6-8 časova. U situacijama izuzetne pogoršanosti higijenskih uslova (epidemije, elementarne nepogode) , za dezinfekciju zemljanih podova u objektima za životinje, dezinfekciju fekalija i pripremu dezbarijera koristi se dvostruko veća koncentracija, tj. 4 g na 10 l vode.

 

b) Vreme delovanja

U zavisnosti od kontaminiranosti površine, potrebno vreme delovanja se kreće od 3 minuta do 2 sata.
U slučaju izuzetne zagađenosti - postupak dezinfekcije ponoviti.

 

2. Dezinfekcija vode u bazenima

Obavlja se uz konsultacije sa stručnjacima naše firme

 
Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Lactochem SK

lactochem sk 200x250Sredstvo za skidanje kamenca i korozije sa keramičkih i prohromskih površina

Sastav i namena sredstva: 

"Lactochem SK" je tečno kiselo sredstvo na bazi mineralnih kiselina i površinski aktivnih materija.


Način primene i delovanje:

Koristi se za ručno čišćenje keramičkih i prohromskih površina od kamenca i tragova korozije. Sredstvo se nanosi sunđerom ili četkama, ostavi 10 minuta da odstoji i ispere čistom vodom. Po potrebi postupak ponoviti. Koristiti zaštitna sredstva za rad sa kiselinama (gumene rukavice).

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

pH - korektor

"pH –" korektor je praškast proizvod namenjen snižavanju pH vrednosti vode u bazenima.

Ne sadrži mineralne kiseline, lako i u potpunosti rastvorljiv u vodi. U slučaju povišenja pH vrednosti vode iznad 7,4 primenuti "pH-" korektor. Za sniženje pH za 0,2 potrebno je 15 g korektora na 1m3 vode. Odmerenu količinu korektora razmutiti u vodi i zatim taj rastvor sipati direktno u bazen na nekoliko mesta. Uključiti pumpu radi bolje homogenizacije. Poštovati uputstvo o doziranju, lagerovanju i merama opreza koje se nalazi u svakom pakovanju.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

pH + korektor

"pH+" korektor je praškast proizvod namenjen povišenju pH vrednosti vode u bazenima. 

Lako i potpuno se rastvara u vodi. U slučaju kisele reakcije (pH manje od 7), primenuti "pH+" korektor kako bi se podigla pH vrednost. Proračun potrebne količine korektora "pH+" se vrši na osnovu zapremine vode bazena (m3). Za povišenje pH za 0,2 potrebno je 10 g korektora na 1 m3 vode. Odmerenu količinu korektora razmutiti u vodi i zatim taj rastvor sipati direktno u bazen na nekoliko mesta. Uključiti pumpu radi bolje homogenizacije. Poštovati uputstvo o doziranju, lagerovanju i merama opreza koje se nalazi u svakom pakovanju.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemodom, Ulica Ljiljana 9, Sremska Kamenica, Srbija
Email : hemodom@hemodom.co.rs   Tel : +381 - 21 - 463 - 151