hemodom logo white since1988 260x38

Lactochem PT

Sredstvo za centralno podmazivanje transportnih traka

Sastav i namena sredstva:

"Lactochem PT" je neutralno sredstvo sa visokom koncentracijom površinski aktivnih materija i dezinfekcionom komponentom. "Lactochem PT" je savremeno sredstvo za centralno i klasično podmazivanje transportnih traka na linijama pakovanja mleka, sokova i kiselo mlečnih napitaka.

Način primene i delovanje:

Sredstvo se nanosi na trake posredstvom pumpi (dozatora) koje obezbeđuju optimalnu koncentraciju (razređenje) i ravnomerno kvašenje klizajućih površina.

Ispravan sistem za centralno podmazivanje traka, i brizganje sredstva "Lactochem PT" u veoma tankom sloju, omogućuju besprekoran tok ambalaže na linijama pakovanja i održava istu čistom.
Pogodan izbor površinski aktivnih supstanci anjonskog i nejonogenog tipa ostvaruje efikasno podmazivanje i čišćenje traka uz veoma nisku penu.

Sredstvo je koncipirano za rad u širokom rasponu tvrdoća voda i na veoma brzim i opterećenim linijama.
Osnovna preporučena koncentracija je od 0.2 - 0.5 % (razređenje 1:500 do 1:200) uz rad sa vodom tvrdoće do 5°dH.
Usklađivanje radne koncentracije sa specifičnim uslovima svakog korisnika se vrši u saradnji sa našim stručnjacima.
Preporučuje se povremeno ispiranje traka čistom vodom kako bi se uklonili ostaci emulgovanih nečistoća i produžio radni vek traka.

Način skladištenja:

Sredstvo "Lactochem PT" nije osetljivo na niske temperatura. Ukoliko dođe do smrzavanja, sredstvo treba uneti u zagrejani prostor i otopiti na sobnoj temperaturi.

PAKOVANJE: 50 i 200 kg.

Napomena:

Pre upotrebe "Lactochem-a PT" potrebno je ceo sistem za centralno podmazivanje temeljno isprati od zaostatka prethodno korišćenog sredstva, kao i proveriti ispravnost mlaznica.
Zbog moguće nekompatibilnosti na mešati "Lactochem PT" sa drugim sredstvima za podmazivanje traka!
Svi uslovi primene su dati kao orijentacioni. Moguća su odstupanja u zavisnosti od konkretnih uslova kod svakog korisnika.

Hemodom, Ulica Ljiljana 9, Sremska Kamenica, Srbija
Email : hemodom@hemodom.co.rs   Tel : +381 - 21 - 463 - 151