hemodom logo white since1988 260x38

Hemopers

hemopers 210x250Sredstvo za dezinfekciju čvrstih površina i opreme

Sadrži persirćetnu kiselinu!

Sredstvo za dezinfekciju baktericidnog i fungicidnog dejstva. Baktericidna komponenta je aktivni kiseonik koji vrši ulogu dezinficijensa. Preporučuje se koncentracija od 0,05% – 0,5% i kontaktno vreme od 1 do 30 min

 

Hemodom, Ulica Ljiljana 9, Sremska Kamenica, Srbija
Email : hemodom@hemodom.co.rs   Tel : +381 - 21 - 463 - 151