hemodom logo white since1988 260x38

Alkopen

alkopen 200x250 penomat 200x250

Veoma alkalno peneće sredstvo za uklanjanje teških zaprljanja

Način primene:

Koristi se uz pomoć generatora pene (”Penomata”) u koncentraciji od 3% - 5 %. Kod penomata koji rade samo na pritisak vode iz vodovoda ukoliko postoji mogućnost koristiti toplu vodu 50°C - 60°C. Penomat koji koristi komprimovani vazduh radi sa hladnom vodom. Kontaktno vreme 15- 20 minuta. Po isteku vremena delovanja, površine se isperu mlazom vode. Kod težih naslaga katrana i smola ponoviti operaciju pranja.

Oblast primene:

Može se koristiti za pranje svih površina, osim aluminijuma i cinka.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Acidopen

Acidopen penomat 200x250

Kiselo peneće sredstvo za pranje i otklanjanje kamenca sa podova, zidova i opreme

Način primene:

Koristi se uz pomoć generatora pene (”Penomata”) u koncentraciji od 3 - 5 %.
Kod penomata koji rade samo na pritisak vode iz vodovoda ukoliko postoji mogućnost koristiti toplu vodu 50-60 °C . Penomat koji koristi komprimovani vazduh radi sa hladnom vodom.
Kontaktno vreme 15- 20 minuta

Oblast primene:

Koristi se za redovnu sanitaciju svih čvrstih površina, osim cinka.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Dezipen H

penomat 200x250 dezipen-h 200x250

Blago alkalno peneće sredstvo za pranje i dezinfekciju

Izvanredno peneće sredstvo za dnevno pranje i dezinfekciju punjača u ind. alkoholnih i bezalkoholnih napitaka.
U mesnoj i mlekarskoj industriji - za pranje i dezinfekciju radnih stolova, podova i opreme.
Koristi se uz pomoć generatora pene – tzv. "penomata"
Dezinfekciono dejstvo se zasniva na aktivnom hloru.
Koristi se hladna voda. Radna koncentracija od 3% – 5%, a ekspozicija 10 – 15 minuta.
Posle pranja, površine temeljno isprati bakteriološki ispravnom vodom.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Dezipen

dezipen 200x250 penomat 200x250


Neutralno peneće kombinovano sredstvo za pranje i dezinfekciju.

Koristi se uz pomoć generatora pene ("Penomata") u koncentraciji od 3% - 5%.
Kod penomata koji rade samo na pritisak vode iz vodovoda ukoliko postoji mogućnost koristiti toplu vodu 50°C - 60°C . Penomat koji koristi komprimovani vazduh radi sa hladnom vodom.
Kontaktno vreme 10- 15 minuta
Dezinfekciono delovanje se zasniva na benzalkonijum hloridu kao dezinfekcionoj komponenti koji - u sadejstvu sa nejonskim tenzidima ima izrazito baktericidno i bakteriostatsko delovanje.

Važno:

ne mešati "Dezipen" sa drugim sredstvima za pranje.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Lactochem SK

lactochem sk 200x250Sredstvo za skidanje kamenca i korozije sa keramičkih i prohromskih površina

Sastav i namena sredstva: 

"Lactochem SK" je tečno kiselo sredstvo na bazi mineralnih kiselina i površinski aktivnih materija.


Način primene i delovanje:

Koristi se za ručno čišćenje keramičkih i prohromskih površina od kamenca i tragova korozije. Sredstvo se nanosi sunđerom ili četkama, ostavi 10 minuta da odstoji i ispere čistom vodom. Po potrebi postupak ponoviti. Koristiti zaštitna sredstva za rad sa kiselinama (gumene rukavice).

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemo Uni

hemo-uni-dzak 220x250Univerzalno sredstvo za pranje i čišćenje svih vrsta čvrstih površina.

"Hemo Uni" je praškasto, srednje alkalno sredstvo sačinjeno na bazi neorganskih soli i površinski aktivnih materija anjonskog tipa. Lako se rastvara u vodi gradeći penušave rastvore mutno bele boje.

Mesto primene:

Koristeći preporučene uslove rada, "Hemo Uni" će efikasno odmastiti podove, radne stolove i delove opreme u klaničnoj industriji ali je veoma uspešan i u mlekarama, velikim restoranima, bolnicama i hotelima

Način primene:

"HEMO UNI" se koristi za ručno i mašinsko pranje.
Kod ručnog pranja, preporučuje se radna temperatura od 45°C do 50°C i koncetracija od 2% do 3%.
Kod pranja pod pritiskom koristi se temperatura od 75°C do 80°C a koncentracija od 1%.
Posle pranja, preporučuje se ispiranje toplom vodom.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Lactochem BM

tečno sredstvo za pranje diskontinualnih i kontinualnih bućkalica za maslac

Sastav i namena sredstva:

"Lactochem BM" je tečno neutralno sredstvo na bazi površinski aktivnih materija i organskih seljuestrena.

Način primene i delovanje:

Sredstvo razvija izuzetno jaku penu koja dostiže do svih delova bućkalice, odvaja i emulguje masnoće pri čemu se visina pene smanjuje.

Naglo smanjivanje pene ukazuje na visok sadržaj masnih ostataka, pa se postupak pranja može ponoviti.

Okvirna koncentracija je od 1 - do 3 % "Lactochem- a BM", a vreme delovanja zavisi od količine zaostalih masnoća i kreće se od 10 do 30 minuta.

 

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

 

Lactochem G

Sredstvo za pranje gajbi za mleko i kiselomlečne napitke 

Sastav i namena sredstva:

"Lactochem G" je praškasto, alkalno sredstvo na bazi neorganskih soli i površinski aktivnih materija.

Način primene i delovanje:

Sredstvo razvija kontrolisanu penu što omogućuje njegovu primenu u mašinama za pranje gajbi špricanjem.
Preporučuje se radna koncentracija od 1-2 % i temp. od 60 - 70 °C
Vreme delovanja zavisi od radnog takta peračice za gajbice.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemodom, Ulica Ljiljana 9, Sremska Kamenica, Srbija
Email : hemodom@hemodom.co.rs   Tel : +381 - 21 - 463 - 151