hemodom logo white since1988 260x38

Lactochem KD

lactochem kd "Lactochem KD" je tečno, kiselo sredstvo na bazi inhibirane azotne kiseline sa dodacima za bolje kvašenje tretiranih površina i suzbijanje pene.

Koristi se za periodično čišćenje cevovoda, pumpi i druge procesne opreme od mlečnog kamenca.
Posebno je uspešno na farmama za čišćenje muznih uređaja.
"Lactochem KD" se koristi u CIP sistemima
Koristi se vodeni rastvor (1-1.5 %) na temp. od 60-65 °C i uz delovanje od 15-20 minuta.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemodom, Ulica Ljiljana 9, Sremska Kamenica, Srbija
Email : hemodom@hemodom.co.rs   Tel : +381 - 21 - 463 - 151