hemodom logo white since1988 260x38

Lactochem K

Lactochem K

Kiselo sredstvo za pranje, skidanje mlečnog kamenca i dezinfekciju

Sastav i namena sredstva:

"Lactochem K" je tečno, kiselo sredstvo na bazi inhibirane fosforne kiseline sa dodacima za bolje kvašenje tretiranih površina, suzbijanje pene i dezinfekciju
Koristi se za pranje, skidanje mlečnog kamenca i dezinfekciju muznih uređaja, cevovoda, pumpi, laktofriza i druge procesne opreme.
Posebno je uspešno na farmama za čišćenje muznih uređaja CIP sistemom.

Način primene:

"Lactochem K" se koristi u CIP sistemima ili ručno.
Koristi se vodeni rastvor (0,5 - 1 %) na temp. od 60-65 °C i uz delovanje od 15-20 minuta. Čišćenje može da se vrši i na hladno, ali se koncentracija povećava na 2 - 3 % i vreme delovanja produžava na 30 min.

Način skladištenja:

"Lactochem K" se skladišti u suvim i hladnim prostorijama.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemodom, Ulica Ljiljana 9, Sremska Kamenica, Srbija
Email : hemodom@hemodom.co.rs   Tel : +381 - 21 - 463 - 151