hemodom logo white since1988 260x38

Lactochem CT

lactochem ct 170x200Tečno sredstvo za pranje cevovoda i uređaja CIP sistemom

Sastav i namena sredstva:

"Lactochem CT" je tečno alkalno sredstvo na bazi natrijum hidroksida, površinski aktivnih materija i organskih sekvestrena.
Koristi se za sva alkalna pranja CIP sistemom u mlekarama i na farmama.
Visoki alkalitet rastvora uz delovanje površinski aktivnih supstanci, efikasno odstranjuje ostatke mleka i mlečnih prerađevina sa tretiranih površina. Posebni dodaci omogućuju emulgovanje odvojenih masnoća, kao i lako ispiranje sistema posle pranja.
Sadržaj natrijum hidroksida je od 33 do 35 %.

Način primene i delovanje:

"Lactochem CT" se koristi na temperaturi od 70 - 80 °C i koncentraciji od 2 do 3 % sredstva, odnosno 0.70 do 1.05 % računato na čist NaOH.
Vreme pranja zavisi od stepena zaprljanosti i kreće se oko 30 minuta.
Nakon pranja "Lactochemom CT" potrebno je ceo sistem temeljno isprati čistom vodom.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemodom, Ulica Ljiljana 9, Sremska Kamenica, Srbija
Email : hemodom@hemodom.co.rs   Tel : +381 - 21 - 463 - 151