hemodom logo white since1988 260x38

Lactochem CT

lactochem ct 170x200Tečno sredstvo za pranje cevovoda i uređaja CIP sistemom

Sastav i namena sredstva:

"Lactochem CT" je tečno alkalno sredstvo na bazi natrijum hidroksida, površinski aktivnih materija i organskih sekvestrena.
Koristi se za sva alkalna pranja CIP sistemom u mlekarama i na farmama.
Visoki alkalitet rastvora uz delovanje površinski aktivnih supstanci, efikasno odstranjuje ostatke mleka i mlečnih prerađevina sa tretiranih površina. Posebni dodaci omogućuju emulgovanje odvojenih masnoća, kao i lako ispiranje sistema posle pranja.
Sadržaj natrijum hidroksida je od 33 do 35 %.

Način primene i delovanje:

"Lactochem CT" se koristi na temperaturi od 70 - 80 °C i koncentraciji od 2 do 3 % sredstva, odnosno 0.70 do 1.05 % računato na čist NaOH.
Vreme pranja zavisi od stepena zaprljanosti i kreće se oko 30 minuta.
Nakon pranja "Lactochemom CT" potrebno je ceo sistem temeljno isprati čistom vodom.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Lactochem K

Lactochem K

Kiselo sredstvo za pranje, skidanje mlečnog kamenca i dezinfekciju

Sastav i namena sredstva:

"Lactochem K" je tečno, kiselo sredstvo na bazi inhibirane fosforne kiseline sa dodacima za bolje kvašenje tretiranih površina, suzbijanje pene i dezinfekciju
Koristi se za pranje, skidanje mlečnog kamenca i dezinfekciju muznih uređaja, cevovoda, pumpi, laktofriza i druge procesne opreme.
Posebno je uspešno na farmama za čišćenje muznih uređaja CIP sistemom.

Način primene:

"Lactochem K" se koristi u CIP sistemima ili ručno.
Koristi se vodeni rastvor (0,5 - 1 %) na temp. od 60-65 °C i uz delovanje od 15-20 minuta. Čišćenje može da se vrši i na hladno, ali se koncentracija povećava na 2 - 3 % i vreme delovanja produžava na 30 min.

Način skladištenja:

"Lactochem K" se skladišti u suvim i hladnim prostorijama.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Lactochem KD

lactochem kd "Lactochem KD" je tečno, kiselo sredstvo na bazi inhibirane azotne kiseline sa dodacima za bolje kvašenje tretiranih površina i suzbijanje pene.

Koristi se za periodično čišćenje cevovoda, pumpi i druge procesne opreme od mlečnog kamenca.
Posebno je uspešno na farmama za čišćenje muznih uređaja.
"Lactochem KD" se koristi u CIP sistemima
Koristi se vodeni rastvor (1-1.5 %) na temp. od 60-65 °C i uz delovanje od 15-20 minuta.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemodom, Ulica Ljiljana 9, Sremska Kamenica, Srbija
Email : hemodom@hemodom.co.rs   Tel : +381 - 21 - 463 - 151