hemodom logo white since1988 260x38

Lactochem CIP

lactochem cip paleta i bure 200x250Namena sredstva:

Sredstvo je namenjeno pranju cisterni za prevoz svežeg mleka (uključujući i sistem za transport mleka – pumpe i mlekovode), dezinfekciji i skidanju mlečnog kamenca.
Sastav i osobine sredstva:
Sredstvo je sačinjeno na bazi neorganskih kiselina i površinski aktivnih materija, kao i inhibitora kiselinske korozije. Baktericidna komponenta je katjonskog tipa, izuzetno aktivna u kiseloj sredini.

Uslovi primene:

Posle istakanja svežeg mleka iz auto cisterne, obaviti temeljno ispiranje čistom vodom.
U rezervoaru za CIP pripremi se 1,0% rastvor "Lactochema CIP" i zagreje na 65 – 70 °C. Proces pranja treba da se obavlja 10 do 15 minuta. Posle toga, cisternu isprati čistom vodom.
Preporučujemo da se voda od ispiranja sakupi u posebnom rezervoaru i koristi kod sledećeg pranja za prvo ispiranje nove cisterne. Tek tako iskorišćena voda se ispušta u sistem za preradu otpadnih voda.

Kontrola istrošenosti radnog rastvora:

Povremeno se, izmedju dva pranja cisterni, vrši kontrola aktivnog sadržaja "Lactochema CIP" i po potrebi izvrši korekcija dodavanjem svežeg, koncentrovanog sredstva. Preporučujemo da se radna koncentracija sredstva "Lactochem CIP" ne smanjuje ispod 0,8 %.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemodom, Ulica Ljiljana 9, Sremska Kamenica, Srbija
Email : hemodom@hemodom.co.rs   Tel : +381 - 21 - 463 - 151