hemodom logo white since1988 260x38
  • Sredstva za mlekarsku industriju

Hemosept

hemosept obe 250x255Sredstvo za opštu sanitaciju i dezinfekciju vode

Sastav:

100 g granulata sadrži 99.00 g natrijum dihlor izocijanurat dihidrata


Fizičko hemijske karakteristike:

Bele granule karakterističnog mirisa na hlor, lako i u potpunosti rastvorljive u vodi sa izrazito snažnim baktericidnim učinkom na bakterije, gljivice, alge i pojedine vrste virusa.


Primena:

1. Opšta sanitacija u javnim ustanovama, prehrambenoj industriji, zdravstvu, veterini> individualnim gazdinstvima, farmama i td.


a) Radne koncentracije

Za redovnu sanitaciju, odnosno dezinfekciju, čvrstih površina koristiti vodeni rastvor HEMOSEPTA pripremljenog neposredno pred upotrebu.

Dovoljno je rastvoriti 2 g HEMOSEPTA na 10 l vode pri čemu se oslobađa aktivni hlor u koncentraciji od oko 100 mg/l. Ovako pripremljen rastvor je upotrebljiv narednih 6-8 časova. U situacijama izuzetne pogoršanosti higijenskih uslova (epidemije, elementarne nepogode) , za dezinfekciju zemljanih podova u objektima za životinje, dezinfekciju fekalija i pripremu dezbarijera koristi se dvostruko veća koncentracija, tj. 4 g na 10 l vode.

 

b) Vreme delovanja

U zavisnosti od kontaminiranosti površine, potrebno vreme delovanja se kreće od 3 minuta do 2 sata.
U slučaju izuzetne zagađenosti - postupak dezinfekcije ponoviti.

 

2. Dezinfekcija vode u bazenima

Obavlja se uz konsultacije sa stručnjacima naše firme

 
Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Alkoderm

alkoderm zajedno 210x250Savremeno sredstvo na bazi alkohola i odabranih kvaternera za produženu dezinfekciju kože ruku.

Tečna forma ovog dezinficijensa omogućava nanošenje rasprskavanjem u automatskim dezinfekcijskim stanicama.

 

 

Dodaj u korpu

Polisol D®

polisol-d 200x250Sredstvo za dezinfekciju obuće


Mesto primene:

Automatske dezostanice ili izdvojeni uređaji za pranje i dezinfekciju čizama. Dezo stanice se postavljaju na ulaz u tehnološki bitan deo proizvodnje, ili na samom ulazu u proizvodnu halu. Predstavljaju sklop uređaja koji dezinfikuju obuću (čizme), deo za dezinfekciju ruku i trokraku rampu koja omogućuje prolaz kada se obave obe dezinfekcije. "Polisol D®" se koristi i kod stanica koje imaju potapajuću rešetku i kod modela sa rotirajućim četkama.

Preporučena radna koncentracija je 1,5% - 2% "Polisola D®".

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Alkopen

alkopen 200x250 penomat 200x250

Veoma alkalno peneće sredstvo za uklanjanje teških zaprljanja

Način primene:

Koristi se uz pomoć generatora pene (”Penomata”) u koncentraciji od 3% - 5 %. Kod penomata koji rade samo na pritisak vode iz vodovoda ukoliko postoji mogućnost koristiti toplu vodu 50°C - 60°C. Penomat koji koristi komprimovani vazduh radi sa hladnom vodom. Kontaktno vreme 15- 20 minuta. Po isteku vremena delovanja, površine se isperu mlazom vode. Kod težih naslaga katrana i smola ponoviti operaciju pranja.

Oblast primene:

Može se koristiti za pranje svih površina, osim aluminijuma i cinka.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Acidopen

Acidopen penomat 200x250

Kiselo peneće sredstvo za pranje i otklanjanje kamenca sa podova, zidova i opreme

Način primene:

Koristi se uz pomoć generatora pene (”Penomata”) u koncentraciji od 3 - 5 %.
Kod penomata koji rade samo na pritisak vode iz vodovoda ukoliko postoji mogućnost koristiti toplu vodu 50-60 °C . Penomat koji koristi komprimovani vazduh radi sa hladnom vodom.
Kontaktno vreme 15- 20 minuta

Oblast primene:

Koristi se za redovnu sanitaciju svih čvrstih površina, osim cinka.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Dezipen H

penomat 200x250 dezipen-h 200x250

Blago alkalno peneće sredstvo za pranje i dezinfekciju

Izvanredno peneće sredstvo za dnevno pranje i dezinfekciju punjača u ind. alkoholnih i bezalkoholnih napitaka.
U mesnoj i mlekarskoj industriji - za pranje i dezinfekciju radnih stolova, podova i opreme.
Koristi se uz pomoć generatora pene – tzv. "penomata"
Dezinfekciono dejstvo se zasniva na aktivnom hloru.
Koristi se hladna voda. Radna koncentracija od 3% – 5%, a ekspozicija 10 – 15 minuta.
Posle pranja, površine temeljno isprati bakteriološki ispravnom vodom.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Dezipen

dezipen 200x250 penomat 200x250


Neutralno peneće kombinovano sredstvo za pranje i dezinfekciju.

Koristi se uz pomoć generatora pene ("Penomata") u koncentraciji od 3% - 5%.
Kod penomata koji rade samo na pritisak vode iz vodovoda ukoliko postoji mogućnost koristiti toplu vodu 50°C - 60°C . Penomat koji koristi komprimovani vazduh radi sa hladnom vodom.
Kontaktno vreme 10- 15 minuta
Dezinfekciono delovanje se zasniva na benzalkonijum hloridu kao dezinfekcionoj komponenti koji - u sadejstvu sa nejonskim tenzidima ima izrazito baktericidno i bakteriostatsko delovanje.

Važno:

ne mešati "Dezipen" sa drugim sredstvima za pranje.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Lactochem SK

lactochem sk 200x250Sredstvo za skidanje kamenca i korozije sa keramičkih i prohromskih površina

Sastav i namena sredstva: 

"Lactochem SK" je tečno kiselo sredstvo na bazi mineralnih kiselina i površinski aktivnih materija.


Način primene i delovanje:

Koristi se za ručno čišćenje keramičkih i prohromskih površina od kamenca i tragova korozije. Sredstvo se nanosi sunđerom ili četkama, ostavi 10 minuta da odstoji i ispere čistom vodom. Po potrebi postupak ponoviti. Koristiti zaštitna sredstva za rad sa kiselinama (gumene rukavice).

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemo Uni

hemo-uni-dzak 220x250Univerzalno sredstvo za pranje i čišćenje svih vrsta čvrstih površina.

"Hemo Uni" je praškasto, srednje alkalno sredstvo sačinjeno na bazi neorganskih soli i površinski aktivnih materija anjonskog tipa. Lako se rastvara u vodi gradeći penušave rastvore mutno bele boje.

Mesto primene:

Koristeći preporučene uslove rada, "Hemo Uni" će efikasno odmastiti podove, radne stolove i delove opreme u klaničnoj industriji ali je veoma uspešan i u mlekarama, velikim restoranima, bolnicama i hotelima

Način primene:

"HEMO UNI" se koristi za ručno i mašinsko pranje.
Kod ručnog pranja, preporučuje se radna temperatura od 45°C do 50°C i koncetracija od 2% do 3%.
Kod pranja pod pritiskom koristi se temperatura od 75°C do 80°C a koncentracija od 1%.
Posle pranja, preporučuje se ispiranje toplom vodom.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Lactochem BM

tečno sredstvo za pranje diskontinualnih i kontinualnih bućkalica za maslac

Sastav i namena sredstva:

"Lactochem BM" je tečno neutralno sredstvo na bazi površinski aktivnih materija i organskih seljuestrena.

Način primene i delovanje:

Sredstvo razvija izuzetno jaku penu koja dostiže do svih delova bućkalice, odvaja i emulguje masnoće pri čemu se visina pene smanjuje.

Naglo smanjivanje pene ukazuje na visok sadržaj masnih ostataka, pa se postupak pranja može ponoviti.

Okvirna koncentracija je od 1 - do 3 % "Lactochem- a BM", a vreme delovanja zavisi od količine zaostalih masnoća i kreće se od 10 do 30 minuta.

 

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

 

Lactochem G

Sredstvo za pranje gajbi za mleko i kiselomlečne napitke 

Sastav i namena sredstva:

"Lactochem G" je praškasto, alkalno sredstvo na bazi neorganskih soli i površinski aktivnih materija.

Način primene i delovanje:

Sredstvo razvija kontrolisanu penu što omogućuje njegovu primenu u mašinama za pranje gajbi špricanjem.
Preporučuje se radna koncentracija od 1-2 % i temp. od 60 - 70 °C
Vreme delovanja zavisi od radnog takta peračice za gajbice.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Lactochem CT

lactochem ct 170x200Tečno sredstvo za pranje cevovoda i uređaja CIP sistemom

Sastav i namena sredstva:

"Lactochem CT" je tečno alkalno sredstvo na bazi natrijum hidroksida, površinski aktivnih materija i organskih sekvestrena.
Koristi se za sva alkalna pranja CIP sistemom u mlekarama i na farmama.
Visoki alkalitet rastvora uz delovanje površinski aktivnih supstanci, efikasno odstranjuje ostatke mleka i mlečnih prerađevina sa tretiranih površina. Posebni dodaci omogućuju emulgovanje odvojenih masnoća, kao i lako ispiranje sistema posle pranja.
Sadržaj natrijum hidroksida je od 33 do 35 %.

Način primene i delovanje:

"Lactochem CT" se koristi na temperaturi od 70 - 80 °C i koncentraciji od 2 do 3 % sredstva, odnosno 0.70 do 1.05 % računato na čist NaOH.
Vreme pranja zavisi od stepena zaprljanosti i kreće se oko 30 minuta.
Nakon pranja "Lactochemom CT" potrebno je ceo sistem temeljno isprati čistom vodom.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Lactochem K

Lactochem K

Kiselo sredstvo za pranje, skidanje mlečnog kamenca i dezinfekciju

Sastav i namena sredstva:

"Lactochem K" je tečno, kiselo sredstvo na bazi inhibirane fosforne kiseline sa dodacima za bolje kvašenje tretiranih površina, suzbijanje pene i dezinfekciju
Koristi se za pranje, skidanje mlečnog kamenca i dezinfekciju muznih uređaja, cevovoda, pumpi, laktofriza i druge procesne opreme.
Posebno je uspešno na farmama za čišćenje muznih uređaja CIP sistemom.

Način primene:

"Lactochem K" se koristi u CIP sistemima ili ručno.
Koristi se vodeni rastvor (0,5 - 1 %) na temp. od 60-65 °C i uz delovanje od 15-20 minuta. Čišćenje može da se vrši i na hladno, ali se koncentracija povećava na 2 - 3 % i vreme delovanja produžava na 30 min.

Način skladištenja:

"Lactochem K" se skladišti u suvim i hladnim prostorijama.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Lactochem KD

lactochem kd "Lactochem KD" je tečno, kiselo sredstvo na bazi inhibirane azotne kiseline sa dodacima za bolje kvašenje tretiranih površina i suzbijanje pene.

Koristi se za periodično čišćenje cevovoda, pumpi i druge procesne opreme od mlečnog kamenca.
Posebno je uspešno na farmama za čišćenje muznih uređaja.
"Lactochem KD" se koristi u CIP sistemima
Koristi se vodeni rastvor (1-1.5 %) na temp. od 60-65 °C i uz delovanje od 15-20 minuta.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Lactochem CIP

lactochem cip paleta i bure 200x250Namena sredstva:

Sredstvo je namenjeno pranju cisterni za prevoz svežeg mleka (uključujući i sistem za transport mleka – pumpe i mlekovode), dezinfekciji i skidanju mlečnog kamenca.
Sastav i osobine sredstva:
Sredstvo je sačinjeno na bazi neorganskih kiselina i površinski aktivnih materija, kao i inhibitora kiselinske korozije. Baktericidna komponenta je katjonskog tipa, izuzetno aktivna u kiseloj sredini.

Uslovi primene:

Posle istakanja svežeg mleka iz auto cisterne, obaviti temeljno ispiranje čistom vodom.
U rezervoaru za CIP pripremi se 1,0% rastvor "Lactochema CIP" i zagreje na 65 – 70 °C. Proces pranja treba da se obavlja 10 do 15 minuta. Posle toga, cisternu isprati čistom vodom.
Preporučujemo da se voda od ispiranja sakupi u posebnom rezervoaru i koristi kod sledećeg pranja za prvo ispiranje nove cisterne. Tek tako iskorišćena voda se ispušta u sistem za preradu otpadnih voda.

Kontrola istrošenosti radnog rastvora:

Povremeno se, izmedju dva pranja cisterni, vrši kontrola aktivnog sadržaja "Lactochema CIP" i po potrebi izvrši korekcija dodavanjem svežeg, koncentrovanog sredstva. Preporučujemo da se radna koncentracija sredstva "Lactochem CIP" ne smanjuje ispod 0,8 %.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Tesa

tesa 140x250Tečni sapun

Savremeno koncipiran tečni sapun za učestala pranja u zdravstvu i industriji. Kombinacija anjonskih i nejonskih tenzida efikasno uklanja nečistoće, a posebni dodaci štite kožu ruku od isušivanja. 

Blag prema koži, ali zato energičan prema nečistoćama!

 

 

 

Dodaj u korpu

Hemo DF

hemo df 140x250Sredstvo za pranje i dezinfekciju ruku

Sastav i osobine:

Kombinacija površinski aktivnih materija koje sa dezinfekcionom komponentom alkil-dimetil-benzil-amonijum hloridom deluju sinergistički i omogućuju trostruku funkciju sredstva:
- efikasno pranje ruku,
- uspešnu dezinfekciju,
- negu ruku, tako da i kod učestalog korišćenja ne samo da ne isušuje kožu, nego je čini gipkom i elastičnom, a eventualne ranice i oštećenja kože brže zaceljuju.

Oblast primene:

Svuda gde je potrebno često pranje i dezinfekcija ruku, a posebno u zdravstvu, veterini i pogonima prehrambene industrije. Obzirom na svoju izuzetnu efikasnost, našao je primenu i u ugostiteljstvu, javnim objektima i domaćinstvu.

Način primene:

Za redovno pranje i dezinfekciju dovoljno je 2-3 ml sredstva koje utrljavamo na navlažene ruke u toku 3-4 minuta. Kod izuzetno zamašćenih ruku postupak ponovimo.
Kod hirurške dezinfekcije, postupak pranja ponoviti 2-3 puta uz korišćenje sterilne četkice za nokte i zanoktice. Poželjno je nakon pranja u kožu ruku utrljati 1% rastvor sredstva "Polisol R" ili "Alkoderm" i pustiti da deluje 5 do 10 minuta.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Dodaj u korpu

Alkoderm Gel

alkoderm-gelSavremeno sredstvo na bazi alkohola i odabranih kvaternera za produženu dezinfekciju kože ruku.

Nanosi se u količini 2-3 ml i utrlja u kožu ruku.
Obezbeđuje se potpuna dezinfekcija i nega kože i sprečava moguća reinfekcija.
Najkvalitetnija aplikacija je pomoću senzorskih dozatora.

 

 

 

Dodaj u korpu

Polisol R®

polisol-r 140x250

Sredstvo za dezinfekciju ruku

"Polisol R®" je kompleksan dezificijens snažnog baktericidnog i fungicidnog delovanja, tako da se vrlo široko upotrebljava u zdravstvu, prehrambenoj industriji, veterini, trgovini, turizmu i u svakodnevnom životu.
Deluje na gram-pozitivne i gram-negativne bakterije, a kao katjonsko sredstvo nikako se ne sme mešati sa anjonskim tenzidima i deterdžentima.

Dezinfekcija ruku:

Posle temeljnog pranja sapunom ruke se isperu vodom, a zatim kvase 1%-tnim rastvorom "Polisola R®" 5-10 minuta. Za brzu dezinfekciju na terenu, ruke se mogu dezinfikovati nerazređenim sredstvom u trajanju od 1- 2 minuta.

Dezobarijere

Dimenzije: 600mm x 400mm

Kliknite na fotografiju da bi ste je uvećali.

Dezobarijera A

Dezobarijera A

Dezobarijera B

Dezobarijera B

 

 

Senzorske kante za smeće

Kante zajedno

 

Učinite maksimum za zaštitu od infekcije

Kliknite na fotografiju da bi ste je uvećali.

 

kanta natpis 250x228

 

Dozatori

 

Dozator sa senzorom

 

 

Dozator sa senzorom

 

 

 

dozator za penu 200x250

 

 

Dozator za penu

 

 

Penomati

penomat vikan

penomat

 

Kliknite na fotografiju da bi ste je uvećali.

 

Dezostanice

dezo stanica 130x200

Kliknite na fotografiju da bi ste je uvećali.

 

 

 

 

 

 

 

Hemosept

hemosept obe 250x255Sredstvo za opštu sanitaciju i dezinfekciju vode

Sastav:

100 g granulata sadrži 99.00 g natrijum dihlor izocijanurat dihidrata


Fizičko hemijske karakteristike:

Bele granule karakterističnog mirisa na hlor, lako i u potpunosti rastvorljive u vodi sa izrazito snažnim baktericidnim učinkom na bakterije, gljivice, alge i pojedine vrste virusa.


Primena:

1. Opšta sanitacija u javnim ustanovama, prehrambenoj industriji, zdravstvu, veterini> individualnim gazdinstvima, farmama i td.


a) Radne koncentracije

Za redovnu sanitaciju, odnosno dezinfekciju, čvrstih površina koristiti vodeni rastvor HEMOSEPTA pripremljenog neposredno pred upotrebu.

Dovoljno je rastvoriti 2 g HEMOSEPTA na 10 l vode pri čemu se oslobađa aktivni hlor u koncentraciji od oko 100 mg/l. Ovako pripremljen rastvor je upotrebljiv narednih 6-8 časova. U situacijama izuzetne pogoršanosti higijenskih uslova (epidemije, elementarne nepogode) , za dezinfekciju zemljanih podova u objektima za životinje, dezinfekciju fekalija i pripremu dezbarijera koristi se dvostruko veća koncentracija, tj. 4 g na 10 l vode.

 

b) Vreme delovanja

U zavisnosti od kontaminiranosti površine, potrebno vreme delovanja se kreće od 3 minuta do 2 sata.
U slučaju izuzetne zagađenosti - postupak dezinfekcije ponoviti.

 

2. Dezinfekcija vode u bazenima

Obavlja se uz konsultacije sa stručnjacima naše firme

 
Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemopers

hemopers 210x250Sredstvo za dezinfekciju čvrstih površina i opreme

Sadrži persirćetnu kiselinu!

Sredstvo za dezinfekciju baktericidnog i fungicidnog dejstva. Baktericidna komponenta je aktivni kiseonik koji vrši ulogu dezinficijensa. Preporučuje se koncentracija od 0,05% – 0,5% i kontaktno vreme od 1 do 30 min

 

Lactochem PT

Sredstvo za centralno podmazivanje transportnih traka

Sastav i namena sredstva:

"Lactochem PT" je neutralno sredstvo sa visokom koncentracijom površinski aktivnih materija i dezinfekcionom komponentom. "Lactochem PT" je savremeno sredstvo za centralno i klasično podmazivanje transportnih traka na linijama pakovanja mleka, sokova i kiselo mlečnih napitaka.

Način primene i delovanje:

Sredstvo se nanosi na trake posredstvom pumpi (dozatora) koje obezbeđuju optimalnu koncentraciju (razređenje) i ravnomerno kvašenje klizajućih površina.

Ispravan sistem za centralno podmazivanje traka, i brizganje sredstva "Lactochem PT" u veoma tankom sloju, omogućuju besprekoran tok ambalaže na linijama pakovanja i održava istu čistom.
Pogodan izbor površinski aktivnih supstanci anjonskog i nejonogenog tipa ostvaruje efikasno podmazivanje i čišćenje traka uz veoma nisku penu.

Sredstvo je koncipirano za rad u širokom rasponu tvrdoća voda i na veoma brzim i opterećenim linijama.
Osnovna preporučena koncentracija je od 0.2 - 0.5 % (razređenje 1:500 do 1:200) uz rad sa vodom tvrdoće do 5°dH.
Usklađivanje radne koncentracije sa specifičnim uslovima svakog korisnika se vrši u saradnji sa našim stručnjacima.
Preporučuje se povremeno ispiranje traka čistom vodom kako bi se uklonili ostaci emulgovanih nečistoća i produžio radni vek traka.

Način skladištenja:

Sredstvo "Lactochem PT" nije osetljivo na niske temperatura. Ukoliko dođe do smrzavanja, sredstvo treba uneti u zagrejani prostor i otopiti na sobnoj temperaturi.

PAKOVANJE: 50 i 200 kg.

Napomena:

Pre upotrebe "Lactochem-a PT" potrebno je ceo sistem za centralno podmazivanje temeljno isprati od zaostatka prethodno korišćenog sredstva, kao i proveriti ispravnost mlaznica.
Zbog moguće nekompatibilnosti na mešati "Lactochem PT" sa drugim sredstvima za podmazivanje traka!
Svi uslovi primene su dati kao orijentacioni. Moguća su odstupanja u zavisnosti od konkretnih uslova kod svakog korisnika.

LACTOCHEM AS

lactochem as 200X250

Kombinovano sredstvo za pranje i dezinfekciju

Sastav i namena sredstva:

"Lactochem AS" je kombinovano sredstvo za pranje i dezinfekciju.
Osnovne komponente čine: natrijum hidroksid, površinski aktivne supstance, sredstva za kvašenje, organski sekvestreni i aktivni hlor.
Koristi se za pranje i dezinfekciju procesne opreme, cevovoda, rezervoara, muznih uređaja (na farmama), punilica za konzumno mleko i kiselo-mlečne napitke.
Obzirom da su mnoge mlekare počele sa proizvodnjom sokova, "Lactochem AS" se pokazao izvanredno kod pranja i dezinfekcije posuda za pripremu sirupa, a aktivni hlor uspešno obavlja depigmentaciju ostataka tamnijih sokova.

Način primene:

"Lactochem AS" se koristi u CIP sistemima ili ručno.
Koriste se vodeni rastvori (0,5% - 1,0%) na temperaturi od 60°C - 65°C uz vreme delovanja od min. 15 minuta.

Način skladištenja:

"Lactochem AS" se skladišti u suvim i hladnim prostorijama, zaštićen od direktnog delovanja sunčevih zraka.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Lactochem K

Lactochem K

Kiselo sredstvo za pranje, skidanje mlečnog kamenca i dezinfekciju

Sastav i namena sredstva:

"Lactochem K" je tečno, kiselo sredstvo na bazi inhibirane fosforne kiseline sa dodacima za bolje kvašenje tretiranih površina, suzbijanje pene i dezinfekciju
Koristi se za pranje, skidanje mlečnog kamenca i dezinfekciju muznih uređaja, cevovoda, pumpi, laktofriza i druge procesne opreme.
Posebno je uspešno na farmama za čišćenje muznih uređaja CIP sistemom.

Način primene:

"Lactochem K" se koristi u CIP sistemima ili ručno.
Koristi se vodeni rastvor (0,5 - 1 %) na temp. od 60-65 °C i uz delovanje od 15-20 minuta. Čišćenje može da se vrši i na hladno, ali se koncentracija povećava na 2 - 3 % i vreme delovanja produžava na 30 min.

Način skladištenja:

"Lactochem K" se skladišti u suvim i hladnim prostorijama.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Lactochem DF

lactochem df 200x250Kombinovano sredstvo za ručno pranje i dezinfekciju čvrstih površina


Sastav i namena sredstva:

"Lactochem DF" je tečno kombinovano sredstvo za pranje i dezinfekciju svih vrsta čvrstih površina u zdravstvenim ustanovama, bolnicama i svim granama prehrambene industrije.
Kombinacija površinski aktivnih materija nejonskog i katjonskog tipa omogućuje efikasno pranje i odmašćivanje, emulgovanje odvojenih masnoća, kao i pojačavanje baktericidnog i bakteriostatskog delovanja dezinfekcione komponente.
Dezinfekciona komponenta je alkil-dimetil-benzil-amonijum-hlorid.

Način primene i delovanje:

"Lactochem DF" se može koristi na hladno (20 °C) pri koncentraciji od 1,5% i ekspoziciji od 15 minuta.
Zbog boljeg efekta pranja, preporučuje se rad na 50 °C, pri čemu je dovoljno 1% sredstva, uz zadržavanje 15 - to minutnog delovanja.
Za pranje i dezinfekciju ruku i pribora za rad, koristiti toplu vodu (40 °C) i koncentraciju od 2% "Lactochema DF"
Posle dezinfekcionog tretmana, površine valja isprati toplom ili hladnom vodom.

Važno upozorenje:

"Lactochem DF" se ne sme koristiti u kombinaciji sa drugim sredstvima za pranje i čišćenje!
Delovanje "Lactochema DF" je provereno na nizu mikroorganizama.
Uslovi ispitivanja, kao i rezultati baktericidnog delovanja, prikazani su u tabelama 1 i 2.,

 

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Lactochem DCL

lactochem dcl dzak i kutija 177x200Praškasto sredstvo za pranje i dezinfekciju

Sastav i namena sredstva:

Sredstvo je sačinjeno od neorganskih soli, površinski aktivnih materija i hlornog preparata - nosioca i izvora aktivnog hlora
"Lactochem DCL" je namenjen pranju i dezinfekciji procesne opreme u pogonima za preradu mleka i mlečnih proizvoda (ručno ili CIP sistemom), kao i na farmama - za pranje i dezinfekciju muznih uređaja, mlekovoda, prihvatnih posuda (rezervoara) i td.

Radni uslovi:

Vodeni rastvor u koncentraciji od 1,5% za ručno pranje (pri sobnoj temperaturi) i 1,0 - 1,5 % na 50 °C za CIP sisteme
Vreme delovanja: 10-15 minuta
Radni rastvor se priprema neposredno pre upotrebe!

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemo DF

hemo df 140x250Sredstvo za pranje i dezinfekciju ruku

Sastav i osobine:

Kombinacija površinski aktivnih materija koje sa dezinfekcionom komponentom alkil-dimetil-benzil-amonijum hloridom deluju sinergistički i omogućuju trostruku funkciju sredstva:
- efikasno pranje ruku,
- uspešnu dezinfekciju,
- negu ruku, tako da i kod učestalog korišćenja ne samo da ne isušuje kožu, nego je čini gipkom i elastičnom, a eventualne ranice i oštećenja kože brže zaceljuju.

Oblast primene:

Svuda gde je potrebno često pranje i dezinfekcija ruku, a posebno u zdravstvu, veterini i pogonima prehrambene industrije. Obzirom na svoju izuzetnu efikasnost, našao je primenu i u ugostiteljstvu, javnim objektima i domaćinstvu.

Način primene:

Za redovno pranje i dezinfekciju dovoljno je 2-3 ml sredstva koje utrljavamo na navlažene ruke u toku 3-4 minuta. Kod izuzetno zamašćenih ruku postupak ponovimo.
Kod hirurške dezinfekcije, postupak pranja ponoviti 2-3 puta uz korišćenje sterilne četkice za nokte i zanoktice. Poželjno je nakon pranja u kožu ruku utrljati 1% rastvor sredstva "Polisol R" ili "Alkoderm" i pustiti da deluje 5 do 10 minuta.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Dodaj u korpu

Alkoderm Gel

alkoderm-gelSavremeno sredstvo na bazi alkohola i odabranih kvaternera za produženu dezinfekciju kože ruku.

Nanosi se u količini 2-3 ml i utrlja u kožu ruku.
Obezbeđuje se potpuna dezinfekcija i nega kože i sprečava moguća reinfekcija.
Najkvalitetnija aplikacija je pomoću senzorskih dozatora.

 

 

 

Dodaj u korpu

Hemosept

hemosept obe 250x255
Sredstvo za opštu sanitaciju i dezinfekciju vode

Sastav:

100 g granulata sadrži 99.00 g natrijum dihlor izocijanurat dihidrata


Fizičko hemijske karakteristike:

Bele granule karakterističnog mirisa na hlor, lako i u potpunosti rastvorljive u vodi sa izrazito snažnim baktericidnim učinkom na bakterije, gljivice, alge i pojedine vrste virusa.

 

 

Primena:

1. Opšta sanitacija u javnim ustanovama, prehrambenoj industriji, zdravstvu, veterini> individualnim gazdinstvima, farmama i td.


a) Radne koncentracije

 

Za redovnu sanitaciju, odnosno dezinfekciju, čvrstih površina koristiti vodeni rastvor HEMOSEPTA pripremljenog neposredno pred upotrebu.

Dovoljno je rastvoriti 2 g HEMOSEPTA na 10 l vode pri čemu se oslobađa aktivni hlor u koncentraciji od oko 100 mg/l. Ovako pripremljen rastvor je upotrebljiv narednih 6-8 časova. U situacijama izuzetne pogoršanosti higijenskih uslova (epidemije, elementarne nepogode) , za dezinfekciju zemljanih podova u objektima za životinje, dezinfekciju fekalija i pripremu dezbarijera koristi se dvostruko veća koncentracija, tj. 4 g na 10 l vode.

 

b) Vreme delovanja

U zavisnosti od kontaminiranosti površine, potrebno vreme delovanja se kreće od 3 minuta do 2 sata.
U slučaju izuzetne zagađenosti - postupak dezinfekcije ponoviti.

 

2. Dezinfekcija vode u bazenima

Obavlja se uz konsultacije sa stručnjacima naše firme

 
Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Penox

penox 250Aktivna pena pre muže

Mlekomati

ZastavaSvajcarskeBRUNIMAT GmbH – MLEKOMATI

- Švajcarski kvalitet po pristupačnim cenama. -

Bogato, višegodišnje, iskustvo u proizvodnji mlekomata! Preko 3000 mlekomata različitih tipova se nalaze u svim zemljama EU.

Idealan način da farmeri svakodnevno dodju do svežeg novca i prodaju mleko po boljoj ceni. Za potrošače koji vole sveže mleko, punomasno, bogato proteinima, mineralima i vitaminima.  Mnogobrojne kombinacije opreme za osnovne modele. Kreirajte sami (ili uz našu pomoć) svoj mlekomat.

Odaberite, veličinu tankova, način naplate, komunikaciju SMS porukama sa vašim mlekomatom. Mogućnost čuvanja i točenja dve različite vrste napitaka.

Mlekomati01
Mlekomati02
Mlekomati03
Mlekomati04
Mlekomati05

Hemodom, Ulica Ljiljana 9, Sremska Kamenica, Srbija
Email : hemodom@hemodom.co.rs   Tel : +381 - 21 - 463 - 151