hemodom logo white since1988 260x38
  • Sredstva za metalnu industriju

Alkalit 20

alkalit 20 kanta i dzak 173x200Dvokomponentno sredstvo za odmašćivanje mesinga

Radni uslovi

za toplo odmašćivanje: temperatura 65-70 °C i koncentracija 5% , za ultrazvučno odmašćivanje:
temperatura 45-50 °C i koncentracija 7% , za odmašćivanje špricanjem: temperatura 65-80 °C i koncentracija 1-2%
Tečna komponenta, "Alkalit 20 - deo 2", se dodaje u pripremljeni rastvor za pranje u odnosu 1:10, tj. 10 puta manje nego osnovna praškasta komponenta sredstva, "Alkalit 20 - deo 1"

Kontrola istrošenosti rastvora

vizuelna i titracijom 10 ml flote sa 0,5 n HCl uz fenolftalein kao indikator.
Aktivna koncentracija sredstva se dobija množenjem utrošenih ml kiseline sa titracionim faktorom sredstva (0,63) i kiseline (ako je različit od 1)

C(%) = VHCl . 0,63 . FHCl

Obrada otpadnih voda

Sredstvo ne sadrži cijanide, pa se može neutralisati u posebnim bazenima uvođenjem CO2 ili neke mineralne kiseline. Korisno je mešanje sa kiselim otpadnim vodama kade za dekapiranje - do potrebne pH vrednosti.
Uslovi skladištenja, manipulacije i postupka sa ambalažom dati u Bezbednosnom listu

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Alkalit 30 MBS

Sredstvo za odmašćivanje metala pre emajliranja.

 

Napomena:

Zbog različitih tehnologija korisnika, obavezna je konsultacija sa našim stručnjacima oko načina primene!

Alkalit 40

praškasto, srednje alkalno sredstvo za elektrohemijsko odmašćivanje mesinga, kao i za toplo odmašćivanje gvožđa i čelika.

Radni uslovi:

- način rada- elektrohemijski: katodno + 5 " anodno
- koncentracija sredstva: 10 %
- temperatura: 20-40 °C
- napon: 6 - 8V
- gustina struje: 5 - 10 A/dm2
- vreme obrade: 2-5 minuta

Kod toplog odmašćivanja gvožđa i čelika, radna temp. je 65 - 70 °C, a konc. 5%.Vreme obrade zavisi od stepena zamašćenosti predmeta koji se obrađuju.

 

Kontrola istrošenosti rastvora:

vizuelna i titracijom 10 ml flote sa 0,5 n HCl uz fenolftalein kao indikator. Aktivna koncentracija se dobija množenjem utrošenih ml kiseline sa titracionim faktorom sredstva (0,38) i kiseline (ako je različit od 1)
C(%) = VHCl . 0,38 . FHCl

Obrada otpadnih voda:

Sredstvo ne sadrži cijanide, pa se može neutralisati u posebnim bazenima uvođenjem CO2 ili neke mineralne kiseline. Korisno je mešanje sa kiselim otpadnim vodama kade za dekapiranje - do potrebne pH vrednosti.
Uslovi skladištenja, manipulacije i postupka sa ambalažom dati u Bezbednosnom listu

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Alkalit 50

praškasto, alkalno sredstvo za odmašćivanje gvožđa i čelika pod pritiskom i potapanjem.

Radni uslovi:

Pranje potapanjem: temp. 70 - 80 °C konc. 5%
Pranje špricanjem: temp. 70 - 80 °C konc. 1-2 %

Kontrola istršenosti rastvora:

vizuelna i titracijom 10 ml flote sa 0,5 n HCl uz fenolftalein kao indikator.
Aktivna koncentracija sredstva se dobija množenjem utrošenih ml kiseline sa titracionim faktorom sredstva (0,064), kiseline (ako je različit od 1) i faktora 5:
C(%) = VHCl x 0,064 x FHCl x 5

Obrada otpadnih voda:

Sredstvo ne sadrži cijanide, pa se može neutralisati u posebnim bazenima uvođenjem CO2 ili neke mineralne kiseline. Korisno je mešanje sa kiselim otpadnim vodama kade za dekapiranje - do potrebne pH vrednosti.
Uslovi skladištenja, manipulacije i postupka sa ambalažom dati u Bezbednosnom listu

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Alkalit 70

praškasto, veoma alkalno sredstvo za elektrohemijsko odmašćivanje gvožđa i čelika. (anodno i katodno).


Radni uslovi:

- način rada: katodno i anodno
- koncentracija sredstva: 10 %
- temperatura: 20-40 °C ili 60 °C
- napon: 6 - 8 V
- gustina struje: 5 - 10 A/dm2
- vreme obrade: 2-5 minuta

Kontrola istrošenosti rastvora:

vizuelna i titracijom 10 ml flote sa 0,5 n HCl uz fenolftalein kao indikator.
Aktivna koncentracija sredstva se dobija množenjem utrošenih ml kiseline sa titracionim faktorom sredstva (0,27) i kiseline (ako je različit od 1)

Obrada otpadnih voda:

Sredstvo ne sadrži cijanide, pa se može neutralisati u posebnim bazenima uvođenjem CO2 ili neke mineralne kiseline. Korisno je mešanje sa kiselim otpadnim vodama kade za dekapiranje - do potrebne pH vrednosti.
Uslovi skladištenja, manipulacije i postupka sa ambalažom dati u Bezbednosnom listu

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Neutral 7


tečno, neutralno sredstvo za odmašćivanje u kiselim sredinama (kod bajcovanja) ili kod potrebe pojačanog odmašćivanja u alkalnim kupkama drugih deterdženata.

Uslovi skladištenja, manipulacije i postupka sa ambalažom dati u Bezbednosnom listu.

 

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Neutral 9

praškasto, blago alkalno sredstvo za odmašćivanje gvožđa i čelika metodom špricanja.

Posebno je pogodan kod međufaznih pranja i pranja pre termičke obrade.
Uslovi skladištenja, manipulacije i postupka sa ambalažom dati u Bezbednosnom listu.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Neutral SL

sredstvo za mašinsko pranje i odmašćivanje metala

Sastav i osobine:

"Neutral SL" je praškasto, alkalno sredstvo, sačinjeno od biorazgradivih neorganskih soli i površinski aktivnih materija.
Sredstvo ne sadrži NaOH, a pogodan izbor tenzida omogućuje nisku penu i dobro kvašenje
tretiranih površina.

Oblast i način primene:

"Neutral SL" je namenjen mašinskom pranju metala - međufaznom i finalnom. Posebno je
pogodan za pranje sivog liva zbog ugrađenih inhibitora korozije.
Koriste se radne koncentracije od 1,0-1,5 % pri temperaturi od 65-80 °C.

Kontrola istrošenosti rastvora;

Sadržaj aktivne količine "Neutral-a SL" određuje se titracijom 10 ml uzorka sa 0,1 N HCl uz fenolftalein kao indikator. Aktivni sadržaj "Neutral-a SL" (izražen u %) se dobija kao proizvod broja utrošenih ml 0,1 N HCl, faktora sredstva Fm=0,15 i titracionog faktora kiseline FHCl -ako je on različit od 1.
C(%) = Vml HCl . Fm . FHCl

Obrada otpadnih voda:

Sredstvo ne sadrži cijanide, pa se može neutralisati u posebnim bazenima uvođenjem CO2 ili neke mineralne kiseline. Korisno je mešanje sa kiselim otpadnim vodama kade za dekapiranje - do potrebne pH vrednosti.
Uslovi skladištenja, manipulacije i postupka sa ambalažom dati u Bezbednosnom listu

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Neutral SLI

sredstvo za antikorozionu zaštitu sivog liva

Sastav i osobine:

"Neutral SLI" je praškasto, alkalno sredstvo, sačinjeno od biorazgradivih neorganskih soli i
površinski aktivnih materija sa visokim sadržajem inhibitora korozije.
Pored obavljanja svoje primarne funkcije - pružanje antikorozione zaštite - sredstvo obavlja
i fukciju dodatnog pranja i odmašćivanja.
Pogodna kombinacija površinski aktivnih materija omogućuje dobro kvašenje tretiranih
površina i nisku penu što omogućuje primenu u uređajima za rad pod pritiskom.

Oblast i način pripreme:

"Neutral SLI" je namenjen pružanju antikorozione zaštite predmetima od sivog liva u trajanju od 3-4 nedelje u zatvorenom i suvom prostoru.
Koristi se posle pranja predmeta u sredstvu "Neutral SL" i dodaje se u vodu za ispiranje u koncentraciji od 0,5 do 1,0%.
Pre odlaganja, predmete treba osušiti toplim vazduhom. Radi bržeg sušenja, preporučuje se korišćenje zagrejanog rastvora "Neutrala SLI" (65°C – 70°C)

Kontrola istrošenosti rastvora:

Sadržaj aktivne količine "Neutral-a SLI" određuje se titracijom 10 ml uzorka sa 0,1 N HCl uz fenolftalein kao indikator.
Aktivni sadržaj "Neutral-a SLI" (izražen u %) se dobija kao proizvod broja utrošenih ml 0,1 N HCl, faktora sredstva Fm=0,212 i titracionog faktora kiseline FHCl -ako je on različit od 1.
C(%) = Vml HCl . Fm . FHCl

Obrada otpadnih voda:

Sredstvo ne sadrži cijanide, pa se može neutralisati u posebnim bazenima uvođenjem CO2 ili neke mineralne kiseline. Korisno je mešanje sa kiselim otpadnim vodama kade za dekapiranje - do potrebne pH vrednosti.
Uslovi skladištenja, manipulacije i postupka sa ambalažom dati u Bezbednosnom listu

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemodom, Ulica Ljiljana 9, Sremska Kamenica, Srbija
Email : hemodom@hemodom.co.rs   Tel : +381 - 21 - 463 - 151