hemodom logo white since1988 260x38
  • Sredstva za mesnu industriju

Hemo DF

hemo df 140x250Sredstvo za pranje i dezinfekciju ruku

Sastav i osobine:

Kombinacija površinski aktivnih materija koje sa dezinfekcionom komponentom alkil-dimetil-benzil-amonijum hloridom deluju sinergistički i omogućuju trostruku funkciju sredstva:
- efikasno pranje ruku,
- uspešnu dezinfekciju,
- negu ruku, tako da i kod učestalog korišćenja ne samo da ne isušuje kožu, nego je čini gipkom i elastičnom, a eventualne ranice i oštećenja kože brže zaceljuju.

Oblast primene:

Svuda gde je potrebno često pranje i dezinfekcija ruku, a posebno u zdravstvu, veterini i pogonima prehrambene industrije. Obzirom na svoju izuzetnu efikasnost, našao je primenu i u ugostiteljstvu, javnim objektima i domaćinstvu.

Način primene:

Za redovno pranje i dezinfekciju dovoljno je 2-3 ml sredstva koje utrljavamo na navlažene ruke u toku 3-4 minuta. Kod izuzetno zamašćenih ruku postupak ponovimo.
Kod hirurške dezinfekcije, postupak pranja ponoviti 2-3 puta uz korišćenje sterilne četkice za nokte i zanoktice. Poželjno je nakon pranja u kožu ruku utrljati 1% rastvor sredstva "Polisol R" ili "Alkoderm" i pustiti da deluje 5 do 10 minuta.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Dodaj u korpu

Alkoderm Gel

alkoderm-gelSavremeno sredstvo na bazi alkohola i odabranih kvaternera za produženu dezinfekciju kože ruku.

Nanosi se u količini 2-3 ml i utrlja u kožu ruku.
Obezbeđuje se potpuna dezinfekcija i nega kože i sprečava moguća reinfekcija.
Najkvalitetnija aplikacija je pomoću senzorskih dozatora.

 

 

 

Dodaj u korpu

Polisol R®

polisol-r 140x250

Sredstvo za dezinfekciju ruku

"Polisol R®" je kompleksan dezificijens snažnog baktericidnog i fungicidnog delovanja, tako da se vrlo široko upotrebljava u zdravstvu, prehrambenoj industriji, veterini, trgovini, turizmu i u svakodnevnom životu.
Deluje na gram-pozitivne i gram-negativne bakterije, a kao katjonsko sredstvo nikako se ne sme mešati sa anjonskim tenzidima i deterdžentima.

Dezinfekcija ruku:

Posle temeljnog pranja sapunom ruke se isperu vodom, a zatim kvase 1%-tnim rastvorom "Polisola R®" 5-10 minuta. Za brzu dezinfekciju na terenu, ruke se mogu dezinfikovati nerazređenim sredstvom u trajanju od 1- 2 minuta.

Tesa

tesa 140x250Tečni sapun

Savremeno koncipiran tečni sapun za učestala pranja u zdravstvu i industriji. Kombinacija anjonskih i nejonskih tenzida efikasno uklanja nečistoće, a posebni dodaci štite kožu ruku od isušivanja. 

Blag prema koži, ali zato energičan prema nečistoćama!

 

 

 

Dodaj u korpu

Hemosept

hemosept obe 250x255Sredstvo za opštu sanitaciju i dezinfekciju vode

Sastav:

100 g granulata sadrži 99.00 g natrijum dihlor izocijanurat dihidrata


Fizičko hemijske karakteristike:

Bele granule karakterističnog mirisa na hlor, lako i u potpunosti rastvorljive u vodi sa izrazito snažnim baktericidnim učinkom na bakterije, gljivice, alge i pojedine vrste virusa.


Primena:

1. Opšta sanitacija u javnim ustanovama, prehrambenoj industriji, zdravstvu, veterini> individualnim gazdinstvima, farmama i td.


a) Radne koncentracije

Za redovnu sanitaciju, odnosno dezinfekciju, čvrstih površina koristiti vodeni rastvor HEMOSEPTA pripremljenog neposredno pred upotrebu.

Dovoljno je rastvoriti 2 g HEMOSEPTA na 10 l vode pri čemu se oslobađa aktivni hlor u koncentraciji od oko 100 mg/l. Ovako pripremljen rastvor je upotrebljiv narednih 6-8 časova. U situacijama izuzetne pogoršanosti higijenskih uslova (epidemije, elementarne nepogode) , za dezinfekciju zemljanih podova u objektima za životinje, dezinfekciju fekalija i pripremu dezbarijera koristi se dvostruko veća koncentracija, tj. 4 g na 10 l vode.

 

b) Vreme delovanja

U zavisnosti od kontaminiranosti površine, potrebno vreme delovanja se kreće od 3 minuta do 2 sata.
U slučaju izuzetne zagađenosti - postupak dezinfekcije ponoviti.

 

2. Dezinfekcija vode u bazenima

Obavlja se uz konsultacije sa stručnjacima naše firme

 
Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

 

Hemosept  se koristi unutar dezobarijera.

Alkoderm ®

alkoderm zajedno 210x250Savremeno sredstvo na bazi alkohola i odabranih kvaternera za produženu dezinfekciju kože ruku.

Tečna forma ovog dezinficijensa omogućava nanošenje rasprskavanjem u automatskim dezinfekcijskim stanicama.

 

Alkoderm® se koristi unutar dezostanica.

 

Proizvod u pripremi

 

 

 

Polisol D®

polisol-d 200x250Sredstvo za dezinfekciju obuće


Mesto primene:

Automatske dezostanice ili izdvojeni uređaji za pranje i dezinfekciju čizama. Dezo stanice se postavljaju na ulaz u tehnološki bitan deo proizvodnje, ili na samom ulazu u proizvodnu halu. Predstavljaju sklop uređaja koji dezinfikuju obuću (čizme), deo za dezinfekciju ruku i trokraku rampu koja omogućuje prolaz kada se obave obe dezinfekcije. "Polisol D®" se koristi i kod stanica koje imaju potapajuću rešetku i kod modela sa rotirajućim četkama.

Preporučena radna koncentracija je 1,5% - 2% "Polisola D®".

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Alkopen

alkopen 200x250 penomat 200x250

Veoma alkalno peneće sredstvo za uklanjanje teških zaprljanja

Način primene:

Koristi se uz pomoć generatora pene (”Penomata”) u koncentraciji od 3% - 5 %. Kod penomata koji rade samo na pritisak vode iz vodovoda ukoliko postoji mogućnost koristiti toplu vodu 50°C - 60°C. Penomat koji koristi komprimovani vazduh radi sa hladnom vodom. Kontaktno vreme 15- 20 minuta. Po isteku vremena delovanja, površine se isperu mlazom vode. Kod težih naslaga katrana i smola ponoviti operaciju pranja.

Oblast primene:

Može se koristiti za pranje svih površina, osim aluminijuma i cinka.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Acidopen

Acidopen penomat 200x250

Kiselo peneće sredstvo za pranje i otklanjanje kamenca sa podova, zidova i opreme

Način primene:

Koristi se uz pomoć generatora pene (”Penomata”) u koncentraciji od 3 - 5 %.
Kod penomata koji rade samo na pritisak vode iz vodovoda ukoliko postoji mogućnost koristiti toplu vodu 50-60 °C . Penomat koji koristi komprimovani vazduh radi sa hladnom vodom.
Kontaktno vreme 15- 20 minuta

Oblast primene:

Koristi se za redovnu sanitaciju svih čvrstih površina, osim cinka.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Dezipen

dezipen 200x250 penomat 200x250


Neutralno peneće kombinovano sredstvo za pranje i dezinfekciju.

Koristi se uz pomoć generatora pene ("Penomata") u koncentraciji od 3% - 5%.
Kod penomata koji rade samo na pritisak vode iz vodovoda ukoliko postoji mogućnost koristiti toplu vodu 50°C - 60°C . Penomat koji koristi komprimovani vazduh radi sa hladnom vodom.
Kontaktno vreme 10- 15 minuta
Dezinfekciono delovanje se zasniva na benzalkonijum hloridu kao dezinfekcionoj komponenti koji - u sadejstvu sa nejonskim tenzidima ima izrazito baktericidno i bakteriostatsko delovanje.

Važno:

ne mešati "Dezipen" sa drugim sredstvima za pranje.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Dezipen H

penomat 200x250 dezipen-h 200x250

Blago alkalno peneće sredstvo za pranje i dezinfekciju

Izvanredno peneće sredstvo za dnevno pranje i dezinfekciju punjača u ind. alkoholnih i bezalkoholnih napitaka.
U mesnoj i mlekarskoj industriji - za pranje i dezinfekciju radnih stolova, podova i opreme.
Koristi se uz pomoć generatora pene – tzv. "penomata"
Dezinfekciono dejstvo se zasniva na aktivnom hloru.
Koristi se hladna voda. Radna koncentracija od 3% – 5%, a ekspozicija 10 – 15 minuta.
Posle pranja, površine temeljno isprati bakteriološki ispravnom vodom.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemo Uni

hemo-uni-dzak 220x250Univerzalno sredstvo za pranje i čišćenje svih vrsta čvrstih površina.

"Hemo Uni" je praškasto, srednje alkalno sredstvo sačinjeno na bazi neorganskih soli i površinski aktivnih materija anjonskog tipa. Lako se rastvara u vodi gradeći penušave rastvore mutno bele boje.

Mesto primene:

Koristeći preporučene uslove rada, "Hemo Uni" će efikasno odmastiti podove, radne stolove i delove opreme u klaničnoj industriji ali je veoma uspešan i u mlekarama, velikim restoranima, bolnicama i hotelima

Način primene:

"HEMO UNI" se koristi za ručno i mašinsko pranje.
Kod ručnog pranja, preporučuje se radna temperatura od 45°C do 50°C i koncetracija od 2% do 3%.
Kod pranja pod pritiskom koristi se temperatura od 75°C do 80°C a koncentracija od 1%.
Posle pranja, preporučuje se ispiranje toplom vodom.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Neutral PPD

neutral ppd kanister 200x250Sredstvo za pranje i dezinfekciju podova.


Blago alkalno sredstvo na bazi kombinacije anjonskih i nejonskih tenzida. Baktericidna komponenta je aktivni hlor.
Koristi se kao 3-5% rastvor.
Posle pranja površine isprati čistom vodom i posušiti podnim brisačima.

 

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Lactochem SK

lactochem sk 200x250Sredstvo za skidanje kamenca i korozije sa keramičkih i prohromskih površina

Sastav i namena sredstva: 

"Lactochem SK" je tečno kiselo sredstvo na bazi mineralnih kiselina i površinski aktivnih materija.


Način primene i delovanje:

Koristi se za ručno čišćenje keramičkih i prohromskih površina od kamenca i tragova korozije. Sredstvo se nanosi sunđerom ili četkama, ostavi 10 minuta da odstoji i ispere čistom vodom. Po potrebi postupak ponoviti. Koristiti zaštitna sredstva za rad sa kiselinama (gumene rukavice).

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemo 88

hemo88-dzak 220x250Sredstvo za pranje atmos komora, roštilja, aspiratora, posuđa, rerni i drugih jako zaprljanih površina.

"HEMO 88" je praškasto, veoma alkalno sredstvo na bazi neorganskih soli i površinski aktivnih materija. Lako i potpuno se rastvara u vodi (egzotermna reakcija) gradeći mutne, mlečno bele rastvore.

Sredstvo sadrži natrijum hidroksid (NaOH), što podrazumeva određena pravila koja se moraju poštovati prilikom korišćenja.
Sastav i osobine "HEMO 88 " su izuzetno dobro prilagođene vrlo strogim zahtevima klanične industrije u pogledu efikasnosti uklanjanja teških zaprljanja u atmos komorama (smola, katran) i
na podovima (tragovi gumenih točkova na pločicama, posebno na delovima staza za kretanje viljuškara).
Izuzetno dobar efekat pokazuje u velikim kuhinjama, pekarama i drugim mestima gde se pojavljuju jaka zaprljanja ili zagoreli organski ostaci.
Pored površina od običnog čelika i prohroma, "HEMO 88" uspešno čisti i keramičke i betonske površine.
Kod pranja tacni od aluminijuma, može se pojaviti matiranje površine (površina izgubi visok sjaj).

Način primene:

Za pranje atmos komora radna koncentracija je 3%, a temperatura rastvora - min. 50 °C. Kod pranja roštilja, aspiratora, zagorelog posuđa, rerni i td. koristi se 5% rastvor zagrejan na 60- 70 °C. Kod ovog pranja izuzetan značaj ima vreme delovanja! Gde god je to moguće rastaviti delove roštilja i potopiti ih u vruć rastvor. Ostaviti nekoliko sati (najbolje preko noći) i potom odstraniti odvojene nečistoće. Aspiratore i rerne naprskati vrućim 5 % rastvorom i ostaviti preko noći. Kod ručnog pranja, obavezna je upotreba sredstava zaštite: naočari, gumene rukavice, kecelja i čizme.

Način skladištenja:

"HEMO 88" se skladišti u suvim i hladnim prostorijama namenjenim za čuvanje opasnih hemikalija – u skladu sa Bezbednosnom listom.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemo 88 L

hemo 88l plavi 200x250Sredstvo za pranje jako zaprljanih površina – ručno i uređajima za rad pod pritiskom

Sastav i namena sredstva:

"Hemo 88L" je tečno, veoma alkalno sredstvo na bazi neorganskih soli i površinski aktivnih materija. Lako i potpuno se rastvara u vodi.
Sredstvo sadrži natrijum hidroksid (NaOH), što ga svrstava u opasne hemikalije

Sastav i osobine "Hemo 88 L" su izuzetno dobro prilagođene vrlo strogim zahtevima klanične industrije u pogledu efikasnosti uklanjanja teških zaprljanja u atmos komorama (smola, katran) i na podovima (tragovi gumenih točkova na pločicama, posebno na delovima staza za kretanje viljuškara). Veoma je dobro sredstvo za mašinsko pranje štapova za kačenje mesa na kolicima za dimljenje.
Pored površina od običnog čelika i prohroma, "Hemo 88L" uspešno čisti i keramičke i betonske površine.
Na predmetima od aluminijuma može prouzrokovati zamagljenje površine,

Način pripreme:

Preporučuje se upotreba mašina za pranje (80-90 °C, i min. 50 bara pritiska uz koncentraciju na mlaznici od oko 1%)
Kod ručnog pranja, radna konc. je 3%, a temp. rastvora - min. 50 °C.
Obavezna je upotreba sredstava zaštite: naočari, gumene rukavice, kecelja i čizme.

Način skladištenja:

"HEMO 88L" se skladišti u suvim i hladnim prostorijama namenjenim za
čuvanje opasnih hemikalija – u skladu sa Bezbednosnim listom.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemo LD

hemo ld kontejner plavi 200x250Sredstvo za mašinsko pranje lodni u mesnoj i mlekarskoj industriji.

Sredstvo je na bazi NaOH (minimum 35%) sa dodatkom organskih sekvestrena.

Koristi se u skladu sa uputstvom proizvođača mašine za pranje

Dezobarijere

Dimenzije: 600mm x 400mm

Kliknite na fotografiju da bi ste je uvećali.

 

Dezobarijera A

Dezobarijera A

Dezobarijera B

Dezobarijera B

 

Dezostanice

dezo stanica 130x200

Kliknite na fotografiju da bi ste je uvećali.

 

 

 

 

 

 

 

Penomati

penomat vikan

penomat

 

Kliknite na fotografiju da bi ste je uvećali.

 

Dozatori

 

Dozator sa senzorom

 

 

Dozator sa senzorom

 

 

 

dozator za penu 200x250

 

 

Dozator za penu

 

 

Senzorske kante za smeće

Kante zajedno

 

Učinite maksimum za zaštitu od infekcije

Kliknite na fotografiju da bi ste je uvećali.

 

kanta natpis 250x228

 

Hemosept

hemosept obe 250x255Sredstvo za opštu sanitaciju i dezinfekciju vode

Sastav:

100 g granulata sadrži 99.00 g natrijum dihlor izocijanurat dihidrata


Fizičko hemijske karakteristike:

Bele granule karakterističnog mirisa na hlor, lako i u potpunosti rastvorljive u vodi sa izrazito snažnim baktericidnim učinkom na bakterije, gljivice, alge i pojedine vrste virusa.


Primena:

1. Opšta sanitacija u javnim ustanovama, prehrambenoj industriji, zdravstvu, veterini> individualnim gazdinstvima, farmama i td.


a) Radne koncentracije

Za redovnu sanitaciju, odnosno dezinfekciju, čvrstih površina koristiti vodeni rastvor HEMOSEPTA pripremljenog neposredno pred upotrebu.

Dovoljno je rastvoriti 2 g HEMOSEPTA na 10 l vode pri čemu se oslobađa aktivni hlor u koncentraciji od oko 100 mg/l. Ovako pripremljen rastvor je upotrebljiv narednih 6-8 časova. U situacijama izuzetne pogoršanosti higijenskih uslova (epidemije, elementarne nepogode) , za dezinfekciju zemljanih podova u objektima za životinje, dezinfekciju fekalija i pripremu dezbarijera koristi se dvostruko veća koncentracija, tj. 4 g na 10 l vode.

 

b) Vreme delovanja

U zavisnosti od kontaminiranosti površine, potrebno vreme delovanja se kreće od 3 minuta do 2 sata.
U slučaju izuzetne zagađenosti - postupak dezinfekcije ponoviti.

 

2. Dezinfekcija vode u bazenima

Obavlja se uz konsultacije sa stručnjacima naše firme

 
Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemopers

hemopers 210x250Sredstvo za dezinfekciju čvrstih površina i opreme

Sadrži persirćetnu kiselinu!

Sredstvo za dezinfekciju baktericidnog i fungicidnog dejstva. Baktericidna komponenta je aktivni kiseonik koji vrši ulogu dezinficijensa. Preporučuje se koncentracija od 0,05% – 0,5% i kontaktno vreme od 1 do 30 min

Antipen S

Antipen S dzakSredstvo za suzbijanje pene u uređajima za šurenje svinja.

Praškasto, srednje alkalno sredstvo sačinjeno od neorganskih soli i površinski aktivnih materijala.
Dodaje se u koncentraciji od 0.5% – 1% u vodu zagrejanu na temperaturu šurenja.
Olakšava postupak uklanjanja čekinja i omugućava nesmetan rad pumpi.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemodom, Ulica Ljiljana 9, Sremska Kamenica, Srbija
Email : hemodom@hemodom.co.rs   Tel : +381 - 21 - 463 - 151