Postojimo od 1988. godine
Korpa je prazna

neutral ppd kanister 200x250Sredstvo za pranje i dezinfekciju podova.


Blago alkalno sredstvo na bazi kombinacije anjonskih i nejonskih tenzida. Baktericidna komponenta je aktivni hlor.
Koristi se kao 3-5% rastvor.
Posle pranja površine isprati čistom vodom i posušiti podnim brisačima.

 

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

lactochem df 100Koncentrovano sredstvo za pranje i dezinfekciju podova.


Neutralno sredstvo sačinjeno od visokovrednih nejonskih, amfoternih i katjonskih tenzida. Baktericidna komponenta je kombinacija kvaternera koja uz organske sequestrene i ko-bildere daje snažan sinergistički efekat. Koriste se radne koncentracije od 1 do 3%.

 

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

septal 140x250Sredstvo za brzu dezinfekciju čvrstih površina – bez ispiranja.

Na alkoholnu osnovu je dodata kombinacija kvaternera. Njihovo sinergističko delovanje omogućuje efikasnu dezinfekciju radnih površina, PVC ležajeva, kvaka na vratima, elemenata šaltera itd. “Septal” se koristi direktnim naprskavanjem. Tastatura računara, telefonska slušalica i dr. mogu se očistiti i dezinfikovati mikrofiber krpom (tzv. “magična krpa”) na koju je naprskan “Septal”.

 

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

polisol-p 140x250Sredstvo za dezinfekciju čvrstih površina.

Aktivna komponenta je Alkil-dimetil-benzil-amonijum hlorid.

Fizičko hemijske karakterisitike:

Bezbojna tečnost, lakog, karakterističnog mirisa, sa izrazito snažnim baktericidnim učinkom na bakterije, gljivice, alge i pojedine vrste virusa.
Obzirom da spada u grupu katjon aktivnih tenzida, pokazuje i dobra svojstva smanjivanja površinskog napona, a samim tim i dobre osobine kvašenja, pranja i emulgovanja.

Primena:

"Polisol P®" je kompleksan dezificijens snažnog baktericidnog i fungicidnog delovanja, tako da se vrlo široko upotrebljava u zdravstvu, prehrambenoj industriji, veterini, trgovini, turizmu i u svakodnevnom životu.
Deluje na gram-pozitivne i gram-negativne bakterije, a kao katjonsko sredstvo nikako se ne sme mešati sa anjonskim tenzidima i deterdžentima.
Za čistu dezinfekciju koriste se koncentracije od 1% uz ekspoziciju od 15 min ili 3% uz ekspoziciju od 5 min.
Kao i drugi dezificijensi "Polisol P®" se veže za belančevine i za druga organska jedinjenja.
Da bi se postigao pravi učinak sredstva u preporučenim koncentracijama, neophodno je tretirane površine prethodno dobro oprati i zatim isprati od ostataka sredstva za pranje.
Plastične mase, staklo, porcelan, oprema od nerđajućeg čelika su potpuno otporni prema svim koncentracijama "Polisola®"-a
Ako je potrebno ukloniti i određene organske ostatke sa čvrstih površina, koristi se 5% rastvor

Dezinfekcija prostora:

Postiže se rasprskavanjem nerazređenog "Polisola P®". Obzirom na blagi, prijatan miris, postiže se i dezodorirajući efekat.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

hemosept obe 250x255Sredstvo za opštu sanitaciju i dezinfekciju vode

Sastav:

100 g granulata sadrži 99.00 g natrijum dihlor izocijanurat dihidrata


Fizičko hemijske karakteristike:

Bele granule karakterističnog mirisa na hlor, lako i u potpunosti rastvorljive u vodi sa izrazito snažnim baktericidnim učinkom na bakterije, gljivice, alge i pojedine vrste virusa.


Primena:

1. Opšta sanitacija u javnim ustanovama, prehrambenoj industriji, zdravstvu, veterini> individualnim gazdinstvima, farmama i td.


a) Radne koncentracije

Za redovnu sanitaciju, odnosno dezinfekciju, čvrstih površina koristiti vodeni rastvor HEMOSEPTA pripremljenog neposredno pred upotrebu.

Dovoljno je rastvoriti 2 g HEMOSEPTA na 10 l vode pri čemu se oslobađa aktivni hlor u koncentraciji od oko 100 mg/l. Ovako pripremljen rastvor je upotrebljiv narednih 6-8 časova. U situacijama izuzetne pogoršanosti higijenskih uslova (epidemije, elementarne nepogode) , za dezinfekciju zemljanih podova u objektima za životinje, dezinfekciju fekalija i pripremu dezbarijera koristi se dvostruko veća koncentracija, tj. 4 g na 10 l vode.

 

b) Vreme delovanja

U zavisnosti od kontaminiranosti površine, potrebno vreme delovanja se kreće od 3 minuta do 2 sata.
U slučaju izuzetne zagađenosti - postupak dezinfekcije ponoviti.

 

2. Dezinfekcija vode u bazenima

Obavlja se uz konsultacije sa stručnjacima naše firme

 
Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemodom poseduje sertifikate koji garantuju kvalitet našeg rada.


Kontakt

Hemodom
Ulica Ljiljana 9
Sremska Kamenica
Srbija

: hemodom@hemodom.co.rs
: +381 - 21 - 463 - 151