Postojimo od 1988. godine
Korpa je prazna

lactochem as 200X250

Kombinovano sredstvo za pranje i dezinfekciju

Sastav i namena sredstva:

"Lactochem AS" je kombinovano sredstvo za pranje i dezinfekciju.
Osnovne komponente čine: natrijum hidroksid, površinski aktivne supstance, sredstva za kvašenje, organski sekvestreni i aktivni hlor.
Koristi se za pranje i dezinfekciju procesne opreme, cevovoda, rezervoara, muznih uređaja (na farmama), punilica za konzumno mleko i kiselo-mlečne napitke.
Obzirom da su mnoge mlekare počele sa proizvodnjom sokova, "Lactochem AS" se pokazao izvanredno kod pranja i dezinfekcije posuda za pripremu sirupa, a aktivni hlor uspešno obavlja depigmentaciju ostataka tamnijih sokova.

Način primene:

"Lactochem AS" se koristi u CIP sistemima ili ručno.
Koriste se vodeni rastvori (0,5% - 1,0%) na temperaturi od 60°C - 65°C uz vreme delovanja od min. 15 minuta.

Način skladištenja:

"Lactochem AS" se skladišti u suvim i hladnim prostorijama, zaštićen od direktnog delovanja sunčevih zraka.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemodom poseduje sertifikate koji garantuju kvalitet našeg rada.


Kontakt

Hemodom
Ulica Ljiljana 9
Sremska Kamenica
Srbija

: hemodom@hemodom.co.rs
: +381 - 21 - 463 - 151