Postojimo od 1988. godine
Korpa je prazna

sredstvo za antikorozionu zaštitu sivog liva

Sastav i osobine:

"Neutral SLI" je praškasto, alkalno sredstvo, sačinjeno od biorazgradivih neorganskih soli i
površinski aktivnih materija sa visokim sadržajem inhibitora korozije.
Pored obavljanja svoje primarne funkcije - pružanje antikorozione zaštite - sredstvo obavlja
i fukciju dodatnog pranja i odmašćivanja.
Pogodna kombinacija površinski aktivnih materija omogućuje dobro kvašenje tretiranih
površina i nisku penu što omogućuje primenu u uređajima za rad pod pritiskom.

Oblast i način pripreme:

"Neutral SLI" je namenjen pružanju antikorozione zaštite predmetima od sivog liva u trajanju od 3-4 nedelje u zatvorenom i suvom prostoru.
Koristi se posle pranja predmeta u sredstvu "Neutral SL" i dodaje se u vodu za ispiranje u koncentraciji od 0,5 do 1,0%.
Pre odlaganja, predmete treba osušiti toplim vazduhom. Radi bržeg sušenja, preporučuje se korišćenje zagrejanog rastvora "Neutrala SLI" (65°C – 70°C)

Kontrola istrošenosti rastvora:

Sadržaj aktivne količine "Neutral-a SLI" određuje se titracijom 10 ml uzorka sa 0,1 N HCl uz fenolftalein kao indikator.
Aktivni sadržaj "Neutral-a SLI" (izražen u %) se dobija kao proizvod broja utrošenih ml 0,1 N HCl, faktora sredstva Fm=0,212 i titracionog faktora kiseline FHCl -ako je on različit od 1.
C(%) = Vml HCl . Fm . FHCl

Obrada otpadnih voda:

Sredstvo ne sadrži cijanide, pa se može neutralisati u posebnim bazenima uvođenjem CO2 ili neke mineralne kiseline. Korisno je mešanje sa kiselim otpadnim vodama kade za dekapiranje - do potrebne pH vrednosti.
Uslovi skladištenja, manipulacije i postupka sa ambalažom dati u Bezbednosnom listu

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemodom poseduje sertifikate koji garantuju kvalitet našeg rada.


Kontakt

Hemodom
Ulica Ljiljana 9
Sremska Kamenica
Srbija

: hemodom@hemodom.co.rs
: +381 - 21 - 463 - 151