Postojimo od 1988. godine
Korpa je prazna

sredstvo za mašinsko pranje i odmašćivanje metala

Sastav i osobine:

"Neutral SL" je praškasto, alkalno sredstvo, sačinjeno od biorazgradivih neorganskih soli i površinski aktivnih materija.
Sredstvo ne sadrži NaOH, a pogodan izbor tenzida omogućuje nisku penu i dobro kvašenje
tretiranih površina.

Oblast i način primene:

"Neutral SL" je namenjen mašinskom pranju metala - međufaznom i finalnom. Posebno je
pogodan za pranje sivog liva zbog ugrađenih inhibitora korozije.
Koriste se radne koncentracije od 1,0-1,5 % pri temperaturi od 65-80 °C.

Kontrola istrošenosti rastvora;

Sadržaj aktivne količine "Neutral-a SL" određuje se titracijom 10 ml uzorka sa 0,1 N HCl uz fenolftalein kao indikator. Aktivni sadržaj "Neutral-a SL" (izražen u %) se dobija kao proizvod broja utrošenih ml 0,1 N HCl, faktora sredstva Fm=0,15 i titracionog faktora kiseline FHCl -ako je on različit od 1.
C(%) = Vml HCl . Fm . FHCl

Obrada otpadnih voda:

Sredstvo ne sadrži cijanide, pa se može neutralisati u posebnim bazenima uvođenjem CO2 ili neke mineralne kiseline. Korisno je mešanje sa kiselim otpadnim vodama kade za dekapiranje - do potrebne pH vrednosti.
Uslovi skladištenja, manipulacije i postupka sa ambalažom dati u Bezbednosnom listu

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemodom poseduje sertifikate koji garantuju kvalitet našeg rada.


Kontakt

Hemodom
Ulica Ljiljana 9
Sremska Kamenica
Srbija

: hemodom@hemodom.co.rs
: +381 - 21 - 463 - 151