Postojimo od 1988. godine
Korpa je prazna

alkalit 20 kanta i dzak 173x200Dvokomponentno sredstvo za odmašćivanje mesinga

Radni uslovi

za toplo odmašćivanje: temperatura 65-70 °C i koncentracija 5% , za ultrazvučno odmašćivanje:
temperatura 45-50 °C i koncentracija 7% , za odmašćivanje špricanjem: temperatura 65-80 °C i koncentracija 1-2%
Tečna komponenta, "Alkalit 20 - deo 2", se dodaje u pripremljeni rastvor za pranje u odnosu 1:10, tj. 10 puta manje nego osnovna praškasta komponenta sredstva, "Alkalit 20 - deo 1"

Kontrola istrošenosti rastvora

vizuelna i titracijom 10 ml flote sa 0,5 n HCl uz fenolftalein kao indikator.
Aktivna koncentracija sredstva se dobija množenjem utrošenih ml kiseline sa titracionim faktorom sredstva (0,63) i kiseline (ako je različit od 1)

C(%) = VHCl . 0,63 . FHCl

Obrada otpadnih voda

Sredstvo ne sadrži cijanide, pa se može neutralisati u posebnim bazenima uvođenjem CO2 ili neke mineralne kiseline. Korisno je mešanje sa kiselim otpadnim vodama kade za dekapiranje - do potrebne pH vrednosti.
Uslovi skladištenja, manipulacije i postupka sa ambalažom dati u Bezbednosnom listu

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemodom poseduje sertifikate koji garantuju kvalitet našeg rada.


Kontakt

Hemodom
Ulica Ljiljana 9
Sremska Kamenica
Srbija

: hemodom@hemodom.co.rs
: +381 - 21 - 463 - 151