Postojimo od 1988. godine
Korpa je prazna

hemo 88l plavi 200x250Sredstvo za pranje jako zaprljanih površina – ručno i uređajima za rad pod pritiskom

Sastav i namena sredstva:

"Hemo 88L" je tečno, veoma alkalno sredstvo na bazi neorganskih soli i površinski aktivnih materija. Lako i potpuno se rastvara u vodi.
Sredstvo sadrži natrijum hidroksid (NaOH), što ga svrstava u opasne hemikalije

Sastav i osobine "Hemo 88 L" su izuzetno dobro prilagođene vrlo strogim zahtevima klanične industrije u pogledu efikasnosti uklanjanja teških zaprljanja u atmos komorama (smola, katran) i na podovima (tragovi gumenih točkova na pločicama, posebno na delovima staza za kretanje viljuškara). Veoma je dobro sredstvo za mašinsko pranje štapova za kačenje mesa na kolicima za dimljenje.
Pored površina od običnog čelika i prohroma, "Hemo 88L" uspešno čisti i keramičke i betonske površine.
Na predmetima od aluminijuma može prouzrokovati zamagljenje površine,

Način pripreme:

Preporučuje se upotreba mašina za pranje (80-90 °C, i min. 50 bara pritiska uz koncentraciju na mlaznici od oko 1%)
Kod ručnog pranja, radna konc. je 3%, a temp. rastvora - min. 50 °C.
Obavezna je upotreba sredstava zaštite: naočari, gumene rukavice, kecelja i čizme.

Način skladištenja:

"HEMO 88L" se skladišti u suvim i hladnim prostorijama namenjenim za
čuvanje opasnih hemikalija – u skladu sa Bezbednosnim listom.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemodom poseduje sertifikate koji garantuju kvalitet našeg rada.


Kontakt

Hemodom
Ulica Ljiljana 9
Sremska Kamenica
Srbija

: hemodom@hemodom.co.rs
: +381 - 21 - 463 - 151