Postojimo od 1988. godine
Korpa je prazna

alkalit-75-dzak 220x250Praškasto sredstvo za automatsko pranje boca

Sredstvo je namenjeno automatskom pranju staklene ambalaže u industriji alkoholnih i bezalkoholnih napitaka.
Sredstvo je sačinjeno na bazi neorganskih soli i površinski aktivnih materija lako i u potpunosti rastvorljivo u vodi.
Izabrane komponente omogućuju dobro kvašenje tretiranih površina, odvajanje i emulgovanje nečistoća i kasnije lako ispiranje boce.
Efikasna kombinacija antipenušavca deluje u širokom rasponu temperatura i opterećenosti lužine.

Radni uslovi:

U prvoj lužini (natapanje) preporučuje se koncentracija od 1,2 do 1,5% uz temperaturu od oko 60 °C. (Voditi računa o predgrevanju boca u zimskim uslovima zbog mogućeg temperaturnog šoka.)
U drugoj lužini (pranje špricanjem) dovoljna je koncentracija od 0,8 do 1%. i temp. od oko 75 °C.
Kontrola istrošenosti rastvora (flote):
Kontrola istrošenosti rastvora se vrši titracijom 1 0 ml uzorka sa 0,1 normalnom HCl uz fenolftalein kao indikator. Utrošeni mililitri kiseline se množe sa titracionim faktorom sredstva (0.053) i tako dobija aktivna koncentracija "Alkalita 75".

Uslovi skladištenja, manipulacije i postupka sa ambalažom dati u Bezbednosnom listu

NAPOMENA:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemodom poseduje sertifikate koji garantuju kvalitet našeg rada.


Kontakt

Hemodom
Ulica Ljiljana 9
Sremska Kamenica
Srbija

: hemodom@hemodom.co.rs
: +381 - 21 - 463 - 151