Postojimo od 1988. godine
Korpa je prazna

alkalit 14 kanta i bure 177x200Tečno sredstvo za mašinsko pranje boca, pastera, cevovoda i tankova

Sačinjeno je na bazi NaOH ( sadržaj: 33%) i sredstava za kvašenje tretiranih površina.
Koristi se samostalno ili u kombinaciji sa kiselim antipenušavcima ("ANTIPEN").
U oba slučaja se koristi radna temperatura od 75°C - 80 °C i koncentracija od 2% - 3%.
Lagerovati na temperaturama višim od 8 °C.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemodom poseduje sertifikate koji garantuju kvalitet našeg rada.


Kontakt

Hemodom
Ulica Ljiljana 9
Sremska Kamenica
Srbija

: hemodom@hemodom.co.rs
: +381 - 21 - 463 - 151