Postojimo od 1988. godine
Korpa je prazna

Aditiv koji se dodaje u zonu toplog ispiranja boca u cilju korekcije pH vrednosti i sprečavanja izluživanja kamenca.

Tokom rada mašine za pranje boca, dolazi do prenošenja lužine u zonu toplog ispiranja. Povećani pH vode uzrokuje pojavu kamenca na nosiljkama boca i mlaznicama, a boce izlaze zamućene i sa belim flekama.
Acidohem PK sprečava ove pojave i omogućuje nesmetani rad peračice.
Aktivnost Acidohema PK je zasnovana na kombinaciji sumporne kiseline, fosfonata i organskih sequestrena koji uspešno stabilišu tvrdoću vode i sprečavaju kiselinsku koroziju opreme.
Doziranje zavisi od tvrdoće vode i prenete količine lužine i kreće se od 0,02 -0,03%. Potrebno je da se obezbedi kontinualno doziranje sredstva (dozir pumpica).

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemodom poseduje sertifikate koji garantuju kvalitet našeg rada.


Kontakt

Hemodom
Ulica Ljiljana 9
Sremska Kamenica
Srbija

: hemodom@hemodom.co.rs
: +381 - 21 - 463 - 151