Postojimo od 1988. godine
Korpa je prazna

foka98 bure i kanta 120x200„Foka 98" je inhibirana fosforna kiselina sa 75 ± 1 % ortofosforne kiseline.

Visok stepen čistoće i stabilnost (inhibiranost) prema osnovnim metalima koji se koriste u prehrambenoj industriji (čelici Č.4572 i Č. 4580 ) čine ovaj proizvod široko primenljivim za različite vrste čišćenja površina, korekcije pH vrednosti vodenih sredina i kao dodatak u različitim tenzidnim formulacijama.
"FOKA 98" se može koristiti samostalno, u određenim formulacijama u dogovoru sa "Hemodom"-om ili pak prema sopstvenom iskustvu.
Uslovi skladištenja, manipulacije i postupka sa ambalažom dati u Bezbednosnom listu.

Napomena:

Predložen način rada je dat kao prosečan i odgovara našim najboljim saznanjima. Kod pojedinih korisnika se mogu javiti odstupanja od navedenih vrednosti što je posledica specifičnih uslova i načina rada!

Hemodom poseduje sertifikate koji garantuju kvalitet našeg rada.


Kontakt

Hemodom
Ulica Ljiljana 9
Sremska Kamenica
Srbija

: hemodom@hemodom.co.rs
: +381 - 21 - 463 - 151